Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania:
Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej

Wartość całkowita zadania: 320 000 PLN

Wysokość dofinansowania: 300 000 PLN
Dofinansowanie w formie umarzalnej pożyczki pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres zadania:
W skład zadania wchodzi zakup dwóch samochodów brygadowych oraz ciągnika rolniczego. Zakupione pojazdy dostosowane do aktualnych wymagań i standardów zastąpią wyeksploatowany tabor oraz umożliwią Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” niezakłócone prowadzenie bieżących prac eksploatacyjnych na sieci i oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania przyczyni się do ograniczenia zakłóceń w dostawie wody do mieszkańców Skierniewic oraz poprawi odprowadzenie ścieków.

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 www.zainwestujwekologie.pl

4.09.2017