Nowy ciągnik dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

Cignik rolniczy wodkan skierniewice 1Wczoraj odebraliśmy nowy ciągnik rolniczy do bieżących prac eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków.
Ciągnik został zakupiony w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł. Na zakup pojazdów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie zostało przyznane w formie umarzalnej pożyczki.

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 www.zainwestujwekologie.pl

1.12.2017 r.