Na oczyszczalni pracuje nowa beczka

wodkan skierniewice nowa beczka 6m3Trwa sukcesywna wymiana taboru ZWiK „WOD-KAN”. Niedawno zakupiliśmy nową beczkę o pojemności 6,0 m3 do wywozu nieczystości. Zastąpi ona beczkę o pojemności 2,5 m3, eksploatowaną na terenie oczyszczalni od 2002 roku.

– Starą maszynę wyremontujemy własnym sumptem – mówi kierownik Działu Transportu, Piotr Kuśmierczyk. – Będzie służyła do odbioru nieczystości ze zbiorników usytuowanych w miejscach, gdzie nie da się wjechać większym pojazdem. Pozwoli także prowadzić bez zakłóceń odbiór nieczystości, gdy nowa beczka będzie przechodzić okresowe przeglądy techniczne.


Przypominamy, że świadczymy usługi w zakresie odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy Skierniewice oraz gmin: Maków, Nieborów, Godzianów, Łyszkowice, Puszcza Mariańska oraz Nowy Kawęczyn. W ub.r. transportem samochodowym własnym do oczyszczalni w Mokrej Prawej dowiezionych zostało 8,5 tys. m3 ścieków. Usługi te stanowią niewielki segment działalności Spółki i utrzymywane są ze względu na wymogi ochrony środowiska, gdyż miasto Skierniewice nie jest w całości uzbrojone w kanalizację sanitarną.
Opłaty pobierane przez Zakład za kurs pełnoładunkowy zaczynają się od 53,25 zł netto. Cennik usług asenizacyjnych

5.04.2018