Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap II" o wartości brutto 140 277 471,63 zł otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości 32 073 278,00 zł.


W skład Projektu wchodzi 18 zadań, w tym 13 zadań na roboty budowlane, 2 zadania na dostawy oraz 3 zadania na usługi.

więcej TUTAJ