Namaluj WODĘ – konkurs plastyczny

namaluj wod„WODA źródło życia” i „WODA w moim mieście” – to hasła konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz 560-lecia miasta Skierniewice.
Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu; technika prac dowolna; wymagany format: A–4 lub A–3.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych. Komisja konkursowa dokona oceny prac wg kategorii wiekowych wydzielonych w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie liczby nadesłanych prac ze wszystkich typów placówek oświatowych.
Laureaci Konkursu otrzymają bony o wartości 50 zł każdy do zrealizowania w sieci sklepów „Empik” oraz nagrody niespodzianki.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie tematyką oszczędzania wody oraz jej wartości dla życia człowieka, zwierząt i roślin, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
Prace można przesłać lub dostarczyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, godz. pracy: pon.-pt. 7.00 – 15.00, czw. 7.00 – 17.00. Na odwrocie każdej pracy należy zapisać czytelnie pismem ręcznym lub przykleić wydrukowane dane uczestnika: imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę oraz kontakt do rodzica/opiekuna prawnego.
Terminarz konkursu: od 27 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 – składanie prac; w przypadku prac przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego (liczy się nadanie przesyłki na poczcie do dnia 12 kwietnia 2017 r.); 21 kwietnia 2017 – posiedzenie Komisji Konkursowej, wybór zwycięskiej propozycji; maj 2017 – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i przekazanie nagród.

Szczegóły:
Regulamin konkursu plastycznego WODA źródło życia i WODA w moim mieście 10.03.2017