WOD-KAN aplikuje o środki unijne

1.03.2017rWczoraj, 28 lutego, złożyliśmy kolejny wniosek o pozyskanie dofinansowania z POIiŚ na lata 2014–2020 dla III etapu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 36 mln zł netto, w tym dofinansowanie – 23 mln zł.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej – etap IV, zakup technicznego samochodu do inspekcji TV, budowę dwóch nowych ujęć wody oraz wykonanie ok. 14 km inwestycji liniowych.

O tym, czy nasz projekt uzyska dofinansowanie, dowiemy się po rozstrzygnięciu konkursu zaplanowanym na 10 lipca. O szczegółach inwestycji będziemy informować na bieżąco.

1.03.2017 r

WOD-KAN wchodzi na giełdę

sky 1392241 340ZWiK WOD-KAN sp. z o.o. przygotowuje się do wejścia na rynek praw majątkowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. jako producent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).


WOD-KAN został wpisany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zakład produkuje ok. 200-250 MWh na kwartał. Po uzyskaniu statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia za pośrednictwem domu maklerskiego WOD-KAN będzie mógł sprzedawać prawa majątkowe z tytułu wyprodukowania energii elektrycznej z OZE.

Z ostatniej chwili…
- Wczoraj, tj. 30 stycznia br., otrzymaliśmy informację z Urzędu Regulacji Energetyki o wydaniu dla nas pierwszych świadectw pochodzenia za lipiec 2017 r. – mówi prezes Jacek Pełka.

Czytaj więcej...

Ponad 73 mln zł dotacji dla WOD-KAN

aKONFERENCJAZWiK WOD-KAN otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”. Koszt całkowity projektu wynosi 140 277 476,63 PLN. Aktualnie trwają uzgodnienia warunków umowy przedsiębiorstwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dotacja, którą nam przyznano jest efektem wielomiesięcznej ciężkiej i rzetelnej pracy załogi Spółki WOD-KAN – mówi prezes zarządu Jacek Pełka. – Za wysiłek w przygotowanie kilkudziesięciu teczek dokumentacji dziękuję pracownikom przedsiębiorstwa. Podziękowania chcę złożyć także na ręce Prezydenta Miasta Skierniewice, Krzysztofa Jażdżyka za zaufanie, którym nas obdarzył, wydając zgodę na aplikowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Skierniewice.

Czytaj więcej...

WOD-KAN stawia na jakość

SZJ2017Świadomi, jak ważną rolę odgrywa nasza Spółka w życiu mieszkańców, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji na terenie miasta Skierniewice oraz mając na uwadze obowiązek ciągłego zapewniania wysokiej jakości świadczonych usług, podjęliśmy decyzję o ustanowieniu, udokumentowaniu i wdrożeniu w Spółce WOD-KAN Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN 9001:2015.

Zakres wymagań Systemu Zarzadzania Jakością będzie obejmował następujące obszary działalności Spółki:
• produkcję i dostarczanie wody dla klientów,

Czytaj więcej...