ZWiK „WOD–KAN” Sp. z o.o jest właścicielem sieci wodociągowej, która jednocześnie stanowi sieć przeciwpożarową w mieście. Posiadamy wiedzę w zakresie działania i możliwości sieci w danym miejscu, mamy też możliwość szybkiego zdiagnozowania ewentualnej usterki na terenie badanego obiektu i określenia jej przyczyny.

Dlatego zachęcamy właścicieli hydrantów do skorzystania z naszych usług w zakresie:

  • okresowej kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności,
  • analizy wewnętrznych sieci przeciwpożarowych.

Wykonujemy również badania hydrantów niezbędne przy oddaniu nowopowstałego obiektu do użytku.
Pomiary hydrantów wykonujemy przy pomocy profesjonalnego sprzętu HYDRO-TEST firmy BIATECH. Po zakończeniu badania zleceniodawca otrzymuje opracowany komputerowo protokół zawierający:

  • symbol hydrantu,
  • opis,
  • ciśnienie statyczne i dynamiczne,
  • wydajność,
  • uwagi i zalecenia,
  • kopie certyfikatu i świadectw wzorcowania urządzenia pomiarowego HYDRO-TEST.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZWiK „WOD–KAN” Sp. z o.o, lub pod numerem 46 833 38 08 w. 52 lub 69. Zapytania można także przesyłać pocztą elektroniczną: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl.

Zlecenie badania wydajności hydrantów
Cennik usług