Laboratorium zakładowe posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w zakresie: „Badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody” (aktualny certyfikat nr 12 100 33104 TMS z dnia 22 listopada 2023 r., z terminem obowiązywania do 21 listopada 2026). Istnieje więc możliwość zlecenia badania ścieków w zakresie objętym w/w Systemem, jednak uzyskane wyniki nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w obszarze prawnym; mogą służyć jedynie do celów eksploatacyjnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZWiK „WOD–KAN” Sp. z o.o lub dzwoniąc pod numer tel. 46 833 38 08 w. 56. Zapytania można także przesyłać pocztą elektroniczną: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl.
Aktualne ceny badań laboratoryjnych znajdują się w Cenniku usług 

Do pobrania: 
Zlecenie wykonania analiz wody/ścieków