Nowe rurociągi i sieć kanalizacyjna w 2016 roku

DWK1Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zwiększony zakres remontów i modernizacji infrastruktury. Zmniejszająca się liczba awarii. Dział Sieci miejskich wodociągów podliczył 2016 rok.

„WOD-KAN” dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców Skierniewic i okolic. Roczne zużycie wody wynosi ok 2,5 mln m3. Miasto jest zwodociągowane w ok. 99 proc. Łączna długość sieci wodociągowej i przyłączy na koniec 2015 r. wynosiła 252,6 km i zwiększyła się w 2016 roku o 1400 mb. Nowe odcinki rurociągu zostały wybudowane w ulicach: Unii Europejskiej/Sobieskiego, Armii Krajowej/Skrzypka, Działkowej oraz Alei Niepodległości.

Czytaj więcej...

Uwaga na zimę

Drodzy Klienci,
Szanowni odbiorcy skierniewickiej wody
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.
Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.
Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować znaczne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz powstałych szkód ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.
Prosimy także o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.

Model hydrauliczny sieci wodociągowej w Skierniewicach

DSC 5081Mariusz Jędrychowicz i Artur Domasat, pracownicy Działu Sieci ZWiK „WOD-KAN” w ramach pracy dyplomowej studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej wykonali model hydrauliczny i symulację dynamiczną pracy sieci wodociągowej w Skierniewicach.


- Naszym założeniem od początku do końca podczas wielogodzinnej i skrupulatnej pracy budowania modelu hydraulicznego było dostarczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” narzędzia do lepszego planowania nowych inwestycji i zarządzania siecią przy zachowaniu optymalizacji kosztów na każdym ich etapie – mówi Artur Domasat. - Nasze założenie zostało w pełni zrealizowane, model hydrauliczny przynosi wymierne efekty, a także prowadzi do usprawnienia naszej pracy.
Model hydrauliczny jest narzędziem, które obrazuje aktualną pracę sieci wodociągowej i dostarcza danych, niezbędnych do zwiększenia efektywności prowadzonej eksploatacji sieci oraz racjonalnego planowania przyszłych inwestycji pod względem ekonomicznym i technicznym.

Czytaj więcej...

Nowy tabor samochodowy

a WUKODzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zakupił specjalistyczny samochód do płukania i udrażniania sieci kanalizacyjnych. Kliknij i zobacz FILM

Wcześniej Spółka kupiła dwa nowe Fiaty double qubo.

 

Czytaj więcej...