Badanie wydajności hydrantów

hydrant 1"WOD-KAN" jest właścicielem sieci wodociągowej, która jednocześnie stanowi sieć przeciwpożarową w mieście. Posiadamy wiedzę w zakresie działania i możliwości sieci w danym miejscu, mamy też możliwość szybkiego zdiagnozowania ewentualnej usterki na terenie badanego obiektu i określenia jej przyczyny.

Dlatego zachęcamy właścicieli hydrantów do skorzystania z naszych usług w zakresie okresowej kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz analiz wewnętrznych sieci przeciwpożarowych. Wykonujemy również badania hydrantów niezbędne przy oddaniu nowopowstałego obiektu do użytku.

Szczegóły

Wodociągi zyskały prawie 400.000,00 zł

5.01.2017W poniedziałek, 2 stycznia, prezes zarządu miejskich wodociągów, Jacek Pełka, otrzymał informację od Andrzeja Czapli – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu części pożyczki. Chodzi o kwotę niespełna 400.000,00 zł.

Zaoszczędzone środki zostaną w całości przeznaczone na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego i Unii Europejskiej w Skierniewicach oraz modernizacja automatyki przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i Fabrycznej w Skierniewicach.”

Czytaj więcej...

Nowe rurociągi i sieć kanalizacyjna w 2016 roku

DWK1Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zwiększony zakres remontów i modernizacji infrastruktury. Zmniejszająca się liczba awarii. Dział Sieci miejskich wodociągów podliczył 2016 rok.

„WOD-KAN” dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców Skierniewic i okolic. Roczne zużycie wody wynosi ok 2,5 mln m3. Miasto jest zwodociągowane w ok. 99 proc. Łączna długość sieci wodociągowej i przyłączy na koniec 2015 r. wynosiła 252,6 km i zwiększyła się w 2016 roku o 1400 mb. Nowe odcinki rurociągu zostały wybudowane w ulicach: Unii Europejskiej/Sobieskiego, Armii Krajowej/Skrzypka, Działkowej oraz Alei Niepodległości.

Czytaj więcej...

Uwaga na zimę

Drodzy Klienci,
Szanowni odbiorcy skierniewickiej wody
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.
Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.
Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować znaczne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz powstałych szkód ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.
Prosimy także o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.