Kanalizacja sanitarna w ulicy Równoległej

Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Równoległej na osiedlu Zadębie. W dniu 07.06.2019 r. przyjęto ukończoną inwestycję. Zakres prac obejmował ogółem budowę 388,23 m, w tym 350,20 m kanalizacji sanitarnej oraz 38,03 m (20 szt.) odejść bocznych do granic nieruchomości.

Mieszkańcy ul. Równoległej będą mogli podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod- kan – druki są dostępne na stronie wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Do pobrania”.

Czytaj więcej...

Jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Coraz więcej Mieszkańców Skierniewic segreguje śmieci, korzysta z ekologicznych form transportu, oszczędza wodę i prąd, czy też rezygnuje z plastikowych opakowań.

Zachęcamy zatem do kolejnej aktywności proekologicznej- do gromadzenia deszczówki.

Woda deszczowa to cenny zasób. Można ją wykorzystać do podlania ogrodu, zmycia chodnika, umycia okien i samochodu. Zatrzymując ją u siebie zyskujemy bezpłatne źródło wody. Tym sposobem oszczędzamy wodę do picia.

Woda deszczowa może być zbierana z powierzchni dachu. Zbiornik na „łapaną” wodę ustawia się pod wylotem rury spustowej.

Dofinansowania na kanalizację

Wniosek o udzielenie dotacji- ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’ na terenie Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 – 2020.

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji  na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych  prowadzony będzie w terminie od dnia 08 -16 lipca 2019 roku.

 Formularze wniosków dostępne są:

 - w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212.

- w wersji elektronicznej pod z adresem: www.bip.um.skierniewice.pl oraz poniżej.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT- 17.06.2019

Z uwagi na stabilizowanie się sytuacji, w dniu 18.06.2019 r. (wtorek) zostanie przywrócona dostawa wody dla ogródków działkowych
w  godzinach 9:00- 14:00.

Dalsze działania są uzależnione od rozwoju sytuacji,
 o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach.