Nowa studnia

31.03.2020 r.

Rozpoczęły się prace przy budowie nowego ujęcia wód głębinowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Studnia E o wydajności 3360 m3wody na dobę będzie naszym dziesiątym ujęciem. Aktualnie trwają prace wiertnicze przy wykonaniu otworu studziennego. Planowany termin zakończenia budowy studni i oddania jej do użytkowania to 31.07.2020 r.

Ponadto w tym roku powstaną jeszcze dwie kolejne studnie głębinowe D1 i D2, które będą zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego.

Przypominamy, że w zeszłym roku oddaliśmy do użytku studnię głębinową nr VI zlokalizowaną na terenie Stacji Uzdatniania Wody, której maksymalna wydajność eksploatacyjna wynosi 3800 m3 wody na dobę, co przy aktualnym stanie istniejących studni jest kluczowym elementem całego systemy zaopatrzenia w wodę.

Bezpłatne ozonowanie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. posiada urządzenie do ozonowania- dezynfekcji pojazdów.
Usługę bezpłatnego ozonowania kierujemy do służb miejskich.
Termin wykonania usługi do uzgodnienia pod numerem telefonu 519 148 875.
Czas wykonania usługi dla jednego pojazdu to około 30 min.
Po kolejnych 30 minutach urządzenie jest gotowe do użytku.
 

Światowy Dzień Wody 22 marca 2020 r.

Tegoroczny Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem #Zmiana Klimatu. Długotrwałe susze, obfite opady, powodzie oraz ekstremalne temperatury występują coraz częściej, a intensywność tych zjawisk wzrasta.  Warto sobie uzmysłowić, że kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego.

Ważne jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.