Model hydrauliczny sieci wodociągowej w Skierniewicach

DSC 5081Mariusz Jędrychowicz i Artur Domasat, pracownicy Działu Sieci ZWiK „WOD-KAN” w ramach pracy dyplomowej studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej wykonali model hydrauliczny i symulację dynamiczną pracy sieci wodociągowej w Skierniewicach.


- Naszym założeniem od początku do końca podczas wielogodzinnej i skrupulatnej pracy budowania modelu hydraulicznego było dostarczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” narzędzia do lepszego planowania nowych inwestycji i zarządzania siecią przy zachowaniu optymalizacji kosztów na każdym ich etapie – mówi Artur Domasat. - Nasze założenie zostało w pełni zrealizowane, model hydrauliczny przynosi wymierne efekty, a także prowadzi do usprawnienia naszej pracy.
Model hydrauliczny jest narzędziem, które obrazuje aktualną pracę sieci wodociągowej i dostarcza danych, niezbędnych do zwiększenia efektywności prowadzonej eksploatacji sieci oraz racjonalnego planowania przyszłych inwestycji pod względem ekonomicznym i technicznym.

Czytaj więcej...

Nowy tabor samochodowy

a WUKODzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zakupił specjalistyczny samochód do płukania i udrażniania sieci kanalizacyjnych. Kliknij i zobacz FILM

Wcześniej Spółka kupiła dwa nowe Fiaty double qubo.

 

Czytaj więcej...

Konferencja prasowa w Spółce

 

aKONFERENCJAZakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. zorganizował 28 czerwca br. konferencję prasową poświęconą zamknięciu Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Skierniewice”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

Szkolne źródełko

a ZRODELKODyrekcja ZSSO i przedstawiciele ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w obecności dzieci i młodzieży przecięli w środę, 1 czerwca, symboliczną „wstęgę” na pierwszym w Skierniewicach źródełku.

Dystrybutor wody został zainstalowany na szkolnym korytarzu. Uczniowie od kilku dni chętnie piją z niego wodę. Źródełko jest bezpieczne i łatwe w obsłudze. Żeby się napić wody, nie potrzeba kubeczka. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” deklaruje, że woda jest czysta i zdrowa.