Podsumowanie miesiąca lutego 2021 r.

W miesiącu LUTYM 2021 r.:
✅ Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy. ⇒https://tiny.pl/rl1wl
✅ Wkraczamy w kolejny etap w działaniach związanych z wdrażaniem zdalnego systemu radiowego odczytu wodomierzy. Zostały zintensyfikowane działania związane z wymianą wodomierzy. W miejscach gdzie nie ma jeszcze zdalnego odczytu, montowane są moduły pozwalające na zdalny odczyt wodomierzy.⇒ https://tiny.pl/rl1ch
✅ W trosce o ochronę środowiska naturalnego, została podjęta decyzja o zaniechaniu drukowania przekazów przelewu dołączanych do faktur. ⇒ https://tiny.pl/rl1c9
✅ Trwają przygotowania do realizacji kolejnej dużej inwestycji polegającej na przebudowie obiektów i instalacji służących do uzdatniania wody na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego, która jest „sercem naszego systemu zaopatrzenia w wodę pitną”⇒ https://tiny.pl/rl58p
 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

23.02.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji kolejnej dużej inwestycji polegającej na przebudowie obiektów i instalacji służących do uzdatniania wody na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zapewnienie mieszkańcom Skierniewic dostaw wody najwyższej jakości wymaga realizacji inwestycji poprawiających efektywność procesów uzdatniania, dlatego Stacja Uzdatniania Wody zostanie w pełni zmodernizowana.

Przebudowie będą poddane następujące obiekty: budynek Stacji Uzdatniania Wody (SUW), budynek agregatu prądotwórczego, zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej, odstojnik wód popłucznych, poletka osadowe, komory technologiczne, wyloty do rzeki, agregat prądotwórczy, kontener ochrony, komora dechloracji, przepompownia ścieków sanitarno-technologicznych oraz miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Podsumowując, planowana modernizacja stacji obejmuje wszystkie  urządzenia odpowiedzialne za uzdatnianie wody oraz tłoczenie wody do miejskiej sieci wodociągowej.  Szczególnie newralgiczna dla bezpieczeństwa dostaw wody jest wymiana zestawu filtrów i wymiana rurociągów pod filtrami wraz z przebudową układu sterowania procesem filtracji i sterowania procesem płukania filtrów. Kolejnym wyzwaniem dla wykonawcy będzie przebudowa układu pompowania wody do miejskiej sieci wodociągowej oraz przebudowa instalacji elektro-energetycznej. Projektanci modernizacji Stacji Uzdatniania Wody zaplanowali prace w taki sposób, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody dla Odbiorców. Spółka dołoży wszelkich starań, aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla Odbiorców oraz dla Mieszkańców naszego miasta.

Efektem modernizacji będzie  udoskonalenie technologii uzdatniania wody, zwiększenie możliwości produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Poprawi się również funkcjonalność i estetyka obiektów SUW oraz całego otoczenia.

Rys. Projekt elewacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody

Wizualizacja projektu Stacji Uzdatniania Wody, zdjęcie 1 elewacja wschodnia budynku SUW ze schodami wejściowymi i pasem zieleni, elewacja zachodnia z logo WOD-KAN i pasem zieli

Nowa inwestycja w ul. Brzechwy

22.02.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. rozpoczął realizację kolejnej inwestycji finansowanej z środków własnych. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, trwają prace budowlane w ulicy Brzechwy.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 262,5 m oraz budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 198 m. Planuje się wykonanie prac tradycyjną metodą wykopów otwartych oraz metodą przewiertu sterowanego, będącą technologią umożliwiającą budowę bez konieczności wykonywania rozkopów.

Inwestycja zostanie zrealizowana w sposób kompleksowy w koordynacji z Urzędem Miasta Skierniewice. Równolegle z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej będą prowadzone prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Po zakończeniu robót sanitarnych, Wykonawca drogowy, wyłoniony przez Urząd Miasta, wykona nawierzchnię ulicy.

Będziemy informować na bieżąco o postępach prac.

Zdalny system odczytu wodomierzy

12.02.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. jest w trakcie wdrażania systemu radiowego odczytu wodomierzy.

Z uwagi na trudne warunki pogodowe, Dział Sieci ogranicza prace w terenie na rzecz wymiany wodomierzy, w których dobiega termin legalizacji. W miejscach gdzie nie ma jeszcze zdalnego odczytu, montowane są moduły-nakładki pozwalające na zdalny odczyt wodomierzy. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o wyrozumiałość i udostępnianie pomieszczeń przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii.

System radiowego odczytu wodomierzy pozwala na zdalne sprawdzenie stanu liczników wodomierzy. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Następnie dane zostają przeanalizowane w siedzibie Spółki i na ich podstawie generuje się fakturę.

Dzięki radiowemu odczytowi wodomierzy wyeliminowany zostaje problem braku danych z powodu nieobecności lokatora i dostępu do liczników. Technologia zdalnego odczytu pozwala na zbieranie danych o zużyciu wody bez konieczności wejścia do budynku, czy na teren posesji. W związku z powyższym wizyty inkasentów będą sporadyczne.

Źródło zdjęcia: Diehl Metering

Na zdjęciu dwa wodomierze na tle niebieskiej wody