Remont kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej

25.01.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nieustannie prowadzi działania mające na celu uporządkowanie i polepszenie działania sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. Oprócz inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, Spółka realizuje również inwestycje finansowane z środków własnych. Jedną z takich realizacji jest, zakończony w grudniu 2020 r., remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej na odcinku o długości 200 m wzdłuż siedziby Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Ulica posiadała wyeksploatowaną, zniszczoną infrastrukturę podziemną, która była w stanie wymagający wykonania pilnego remontu. Wysłużone betonowe rury zostały wymienione na nowe rury DN500.

Warto zaznaczyć, że odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej jest głównym kolektorem odprowadzającym ścieki z osiedla Rawka. W związku z tym, inwestycja ta przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług.

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE- OSIEDLE HALINÓW

22.01.2021 r.

Inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach”, zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, zakończy się przed planowanym terminem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. rozpoczął kolejny etap-  trwają prace związane z wykonaniem projektów przyłączy do kanalizacji sanitarnej na osiedlu Halinów dla Mieszkańców, którzy zadeklarowali swój udział w Programie Priorytetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’. Po zakończeniu formalności Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy Mieszkańcom Osiedla Halinów o konieczności wypełnienia i złożenia w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan. Druki są dostępne na stronie https://wodkan-skierniewice.com.pl/ w zakładce „Do pobrania”.

Ponadto Mieszkańcy, którzy nie przystąpili do Projektu, a również chcieliby przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej, proszeni są o zgłaszanie się do ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.

BUDOWA WIADUKTU W ULICY ZWIERZYNIECKIEJ

20.01.2021 r.

Już w styczniu rozpocznie się budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 1 w ciągu ulic Zwierzynieckiej/ Piłsudskiego w Skierniewicach. To jedna z największych inwestycja w mieście Skierniewice rozpoczynających się w 2021 r.

W zakres robót wejdzie nie tylko budowa nowego przejścia nad torami, ale również budowa i rozbudowa okolicznych dróg, trzy nowe ronda, chodniki, ścieżki pieszo- rowerowe, zatoki autobusowe, parking. Równolegle będą prowadzone prace przy budowie i przebudowie wszystkich niezbędnych sieci.

Inwestycja zostanie zrealizowana w sposób kompleksowy, a podczas jej trwania Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zajmie się uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego.

Zdjęcie rur, w tle stoi koparka

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową

07.01.2021 r.

Skierniewice już wkrótce będą dysponować inteligentnym systemem zarządzania siecią wodociągową, którego wdrożenie niesie za sobą duży potencjał innowacyjny. Umowa  na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWIK WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” została podpisania 20 października 2020 r. z terminem realizacji na czerwiec 2022 r.

To innowacyjne rozwiązanie nie tylko usprawni pracę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., ale również przyniesie korzyści dla Mieszkańców miasta Skierniewice. Wpłynie między innymi na ulepszenie pracy obsługi klienta oraz szybszy dostęp do kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci. Pozwoli na szybsze wykrywanie awarii i tym samym wpłynie na przyspieszenie procesu jej usuwania.

Czytaj więcej...