Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Halinów

W dniu 10.07.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” z terminem realizacji do 10 maja 2021 r. oraz wartością przedmiotu  umowy: 7 223 034,78 zł brutto, 5 872 386,00 zł netto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3,25 km oraz budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2,79 km. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Konsorcjum firm: Lider – Instalatorstwo sanitarne i CO Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik.

Jest to największa inwestycja związana z budową kanalizacji realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. Wartość projektu: 42 501 366,63 PLN. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 512 837,92 PLN.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT- 28.06.2019

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do układu zasilania nowej studni, mogą wystąpić czasowe ograniczenia w dostawie wody.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Równoległej

Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Równoległej na osiedlu Zadębie. W dniu 07.06.2019 r. przyjęto ukończoną inwestycję. Zakres prac obejmował ogółem budowę 388,23 m, w tym 350,20 m kanalizacji sanitarnej oraz 38,03 m (20 szt.) odejść bocznych do granic nieruchomości.

Mieszkańcy ul. Równoległej będą mogli podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod- kan – druki są dostępne na stronie wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Do pobrania”.

Czytaj więcej...

Jak złapać deszcz i co z nim zrobić

Coraz więcej Mieszkańców Skierniewic segreguje śmieci, korzysta z ekologicznych form transportu, oszczędza wodę i prąd, czy też rezygnuje z plastikowych opakowań.

Zachęcamy zatem do kolejnej aktywności proekologicznej- do gromadzenia deszczówki.

Woda deszczowa to cenny zasób. Można ją wykorzystać do podlania ogrodu, zmycia chodnika, umycia okien i samochodu. Zatrzymując ją u siebie zyskujemy bezpłatne źródło wody. Tym sposobem oszczędzamy wodę do picia.

Woda deszczowa może być zbierana z powierzchni dachu. Zbiornik na „łapaną” wodę ustawia się pod wylotem rury spustowej.