Kanalizacja sanitarna w ulicy Kwiatowej

Trwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Skierniewice.

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej  w ulicy Kwiatowej są na etapie robót budowlanych. Pozostały do wykonania przykanaliki sanitarne oraz odtworzenie nawierzchni.  

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lutego 2020 r.

Łączna szacowana długość sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej to 350 mb.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

Modernizacja Stacji Trafo Oczyszczalni Ścieków

Dnia 2 stycznia 2020 r. została podpisana umowa na modernizację stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej.

Zakres prac do wykonania w ramach inwestycji obejmuje przebudowę stacji transformatorowej, budowę agregatu prądotwórczego oraz zagospodarowanie terenu wokół w/w obiektów.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności w dostawach energii elektrycznej dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 28 stycznia 2020 r. Zgodnie z umową prace zakończą się w listopadzie br.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

Komunalny osad ściekowy- DARMOWY NAWÓZ

W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, zapraszamy rolników, chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól do podjęcia współpracy.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do zgłaszania się do siedziby naszej Spółki w Mokrej Prawej 30 w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku z aktualnym wypisem z rejestru gruntów i ew. z umową dzierżawy.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. (46) 833 38 08 wew. 57.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego jako środka nawozowego: https://tiny.pl/tsh4d

Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzymy Państwu, aby 2020 rok spełnił nadzieje z nim związane,

aby udało się z sukcesem zrealizować plany oraz zamierzenia,

a w życiu rodzinnym nie zabrakło zdrowia i szczęścia!