KOMUNIKAT

28.04.2020 r.
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, bezpośrednia obsługa interesantów jest wstrzymana od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania.
Również od 13 marca 2020 r. pracownicy WOD-KAN nie dokonują odczytów wodomierzy oraz nie mają bezpośredniego kontaktu z Mieszkańcami.

Kanalizacja sanitarna w ul. Kopernika- zakończenie inwestycji

21.04.2020 r.
 
Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika. Odbiór końcowy inwestycji odbył się dnia 20.04.2020 r.
Zakres prac obejmował ogółem budowę 500,36 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: kanał z rur PVC Ø315mm L= 462,43 m, kanał z rur PVC Ø200mm L= 29,90 m, kanał z rur PVC Ø160mm L= 8,03 m oraz studnie betonowe Ø1200mm- 21 szt.
 
Przypominamy, że powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

Kanalizacja sanitarna w Al. Niepodległości

16.04.2020 r.
Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości.
Zakres prac obejmował ogółem budowę 554,29 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
Przypominamy, że powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

Komunalne osady ściekowe- komunikat dla rolników

16.04.2020 r.
 
Informujemy, że ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności, realizujemy zgłoszenia zainteresowanych odbiorem osadu jesienią tego roku.
 
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Imińską pod nr telefonu (46) 833 38 08 w. 57 lub 728530513.