Apel o rozsądne gospodarowanie wodą!

Z powodu rosnącej fali upałów oraz związanym z tym wzrostem zużycia wody, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Skierniewice korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

 

Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym, tj. spożywczym i sanitarnym.

 

Apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników i upraw rolnych, napełnianie basenów, mycie samochodów itp.

 

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

Walka z upałem rozpoczęta!

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób szukających ochłody w upalne dni.

W dniu 05.06.2019 r. uruchomiliśmy kurtyny wodne.


Znajdziecie je w 3 miejscach:


1. Rynek
2. Plac Dworcowy
3. Skatepark

Kanalizacja sanitarna w ulicy Poziomkowej i Irysowej

Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Poziomkowej i Irysowej na osiedlu Zadębie.

 W dniu 7 maja 2019 roku przyjęto ukończone inwestycje.

Zakres prac obejmował:

- budowę 659,25 m kanalizacji sanitarnej oraz 104,61 m (24 szt.) odejść bocznych do granic nieruchomości w ulicy Poziomkowej,

- budowę 177,52 m kanalizacji sanitarnej oraz 13,94 m (7 szt) odejść bocznych do granic nieruchomości w ulicy Irysowej.

Mieszkańcy ulicy Poziomkowej i ulicy Irysowej będą mogli podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod- kan – druki są dostępne na stronie wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Do pobrania”.

Czytaj więcej...

Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja

W dniu 25 kwietnia 2019 roku zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja. Z dniem 26 kwietnia ulica 1-go Maja została oddana do ruchu. Drogę otworzył Pan Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk wraz z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. oraz Wykonawcą inwestycji.W ramach inwestycji wybudowano 706 mb kanału deszczowego o średnicy 1200 mm, zamontowano separator substancji ropopochodnych oraz wybudowano nowy wylot wód opadowych do rzeki. Separator jest kluczowym urządzeniem dla realizowanego systemu odprowadzania wód opadowych z ulic: 1- go Maja, Batorego, Rawskiej, Trzcińskiej, Kopernika, Granicznej, Cichej oraz Alei Pieniążka i Alei Niepodległości. W ramach zadania, czyli na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą Batorego, została wykonana nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane JARTEX A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. j. wyłonione w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który pozyskano rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 73 mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 140 277 471,63 zł brutto.

Czytaj więcej...