UWAGA- Dodatkowe utrudnienia w rejonie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja

Od dnia 10 kwietnia rozpoczną się roboty przygotowawcze do wykonania warstw bitumicznych na odcinku budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja.

Sukcesywnie będą zamykane skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ulicami:

- Wojska Polskiego,

- Harcerską,

- Strzelecką.

Wyjątkiem jest skrzyżowanie ulic 1-go Maja z ulicą Czystą, które to będzie zamknięte w ostatniej fazie robót.

Roboty przy rozkładaniu masy asfaltowej przewiduje się zakończyć do dnia 19 kwietnia.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej

Dwa miesiące przed planowanym terminem zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej na osiedlu Zadębie.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku przyjęto ukończoną inwestycję. Zakres prac obejmował budowę 287,27 m kanalizacji sanitarnej oraz 89 m (16 szt.) odejść bocznych do granic nieruchomości.

Czytaj więcej...

Bezwykopowa naprawa kanalizacji sanitarnej w ulicach Słowackiego i Żeromskiego

 

IMG 20190312 092457

 

W dniach 8 marca oraz 12 marca br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. wykonał remont kanału sanitarnego w ulicach Słowackiego i Żeromskiego metodą bezwykopową- shortliningu, czyli rura w rurę, bez ingerencji w nawierzchnię drogową. Łącznie tą metodą poddano renowacji 3 odcinki, wybudowanego w latach 60 ubiegłego wieku, rurociągu z rur betonowych, których stopień degradacji uniemożliwiał odprowadzanie ścieków z sąsiadujących posesji. Było to pierwsze, pilotażowe zadanie tego typu realizowane przez WOD-KAN.

Czytaj więcej...

Postęp prac przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja

 

53016212 1836678909771220 6002005891790929920 oPrace przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja, które zostały rozpoczęte 17 września ubiegłego roku, zmierzają ku końcowi. Od dnia 7 marca 2019 roku przejezdne będzie skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i 1 Maja. Natomiast do dnia 12 marca 2019 roku planuje się zakończenie robót liniowych, czyli budowy rurociągu o średnicy 1200 mm. Zostały rozpoczęte prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą Harcerską.

Czytaj więcej...