Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową

07.01.2021 r.

Skierniewice już wkrótce będą dysponować inteligentnym systemem zarządzania siecią wodociągową, którego wdrożenie niesie za sobą duży potencjał innowacyjny. Umowa  na „Budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWIK WOD-KAN sp. z o. o. w Mokrej Prawej” została podpisania 20 października 2020 r. z terminem realizacji na czerwiec 2022 r.

To innowacyjne rozwiązanie nie tylko usprawni pracę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., ale również przyniesie korzyści dla Mieszkańców miasta Skierniewice. Wpłynie między innymi na ulepszenie pracy obsługi klienta oraz szybszy dostęp do kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci. Pozwoli na szybsze wykrywanie awarii i tym samym wpłynie na przyspieszenie procesu jej usuwania.

Czytaj więcej...

Podsumowanie 2020 roku

Na zdjęciu logo Wodkan i inwestycje roku 2020, na jednym samochód brygadowy, na drugim Oczyszczalnia Ścieków w Mokrej Prawej widok z drona, trzecie ul Trzcińska kładziona nawierzchnia, poniżej Osiedle Halinków koparka wykonująca prace budowlane, kolejne zdjęcie studnia na stacji uzdatniania wody

Rok 2020 był wyjątkowo pracowity dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia          i inwestycje realizowane przez Spółkę.

Studnie - ujęcia wody

Pierwsze zadanie w roku 2020 związane z zaopatrzeniem miasta Skierniewice w wodę pitną polegało na budowie ujęcia wód głębinowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego. Wykonano wszystkie roboty geologiczne oraz       instalacyjno – budowlane. Dla Studni E, o której mowa, została także wydana decyzja zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne ujęcia: 141 m3/h oraz pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia w ilości wynoszącej: 2 820 m3/dobę. Rozpoczęliśmy również budowę kolejnych dwóch ujęć wody. Odwierty D1 i D2 wykonane są w Parku Miejskim, dla których została wydana decyzja zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne ujęć: studnia D1: 40 m3/h, studnia D2:74m3/h. W styczniu został ogłoszony przetarg na wykonanie pozostałych prac związanych z wykonaniem infrastruktury i obudowy studni.

Osiedle Halinów

Skierujmy się teraz na osiedle Halinów,  gdzie obecnie kończymy prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej         i deszczowej. Projekt objął swoim zakresem ulice: Halinów, Na Piaski, Podmiejską, Przechodnią, Boczną, Żwirową                          i Napoleońską. Ostatnie prace instalacyjne zaplanowane są na początek stycznia 2021 roku. Termin zakończenia robót budowlanych na osiedlu Halinów zgodnie z umową przypada na maj 2021 r., nie mniej jednak prace postępują w szybkim tempie, co pozwoli zakończyć inwestycję z dużym wyprzedzeniem. W tym miejscu warto podkreślić również, że oprócz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” w inwestycję na Halinowie została włączona Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., która równolegle prowadzi budowę sieci gazowej oraz Urząd Miasta Skierniewice, który po zakończeniu powyższych robót rozpocznie budowę dróg, chodników, ścieżek pieszo - rowerowych oraz nowego oświetlenia. Jest to pierwsza tak kompleksowa inwestycja wykonana w mieście Skierniewice.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Drodzy Mieszkańcy,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” informuję, że jako usługodawca z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Skierniewice dokłada wszelkich starań by świadczona przez nas usługa była wykonywana z należytą dokładnością. Staramy się dla Państwa zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzenia ścieków.

W trosce o wspólne potrzeby prosimy Państwa o niewykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyrządów będących własnością Spółki. Każda samoistna ingerencja w urządzenia i armatury wodno-kanalizacyjne takie jak wodomierze, zasuwy wodociągowe, zawory, hydranty, nawiertki wodociągowe, może spowodować awarię sieci, skażenie wody oraz przerwę w jej dostawie. W związku z powyższym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” informuje, że może obciążyć kosztami za usunięcie awarii i naprawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, tych odbiorców, którzy przyczyniają się do powstania uszkodzeń. Jednocześnie apelujemy do Państwa o zgłaszanie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, wszelkich niepożądanych czynności, mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Wszelkie informację należy kierować pod numer 46 833 38 08, zgłoszenie awarii 994

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okragły znak z ostrzegawczy z wykczyknikiem. Czarny wykrzyknik na żółtym tle z czerwoną obramówką

Czytaj więcej...

Kolejna inwestycja- ul. Starbacicha i Sybiraków

31.12.2020 r.

W ostatnich dniach grudnia został ogłoszony przetarg na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”.

Szacowana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania to około 2,261 km, sieci kanalizacji deszczowej około 1,131 km, sieci wodociągowej około 0,673 km.

Po wyłonieniu wykonawcy, w pierwszej kolejności, będą trwały prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwoleń na budowę, rozpoczną się roboty budowlane.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to druga połowa 2021 roku.

 

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.

Znaki z informacją o robatach budowlanych