Nowy samochód specjalistyczny

 

IMG 20190108 142035Od stycznia 2019 roku w ZWiK „WOD-KAN” pracę rozpoczyna nowa wywrotka czteroosiowa. Samochód będzie przeznaczony do wywozu komunalnego osadu ściekowego do rolniczego wykorzystania.

Pojazd zastąpi wyeksploatowany, nieekonomiczny samochód marki Kamaz, który pracował w zakładzie ponad 20 lat.

Czytaj więcej...

Nowa kanalizacja w rejonie Zadębia

rury kanalizacyjneW ulicach: Prosta, Wąska, Równoległa, Poziomkowa i Irysowa rusza budowa kanalizacji sanitarnej. We wtorek, 18 grudnia, ZWiK „WOD-KAN" przekazał teren budowy wykonawcy - Przedsiębiorstwu Instalacyjno-Budowlanemu JARTEX sp. j. Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski ze Skierniewic.


Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej szacowanej długości ok. 2300,0 mb. Zaraz po Nowym Roku prace rozpoczną się najpierw w ulicy Prostej i Poziomkowej.

Czytaj więcej...

Audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 zakończony wynikiem pozytywnym

wodkan 2

W dniach 21-23 listopada 2018 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością. Auditor jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. dokonał oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz skuteczność jego funkcjonowania.

Ocenie została poddana większość procesów wchodzących w skład Systemu Zarządzania Jakością. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym i auditor zawnioskował o utrzymanie ważności certyfikatu na kolejny rok.