Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej- etap III

07.10.2020 r.
 

Podczas gdy prowadzone są roboty budowlane w ramach zadania p.n. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV", trwa postępowanie przetargowe związane z realizacją inwestycji ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III”. Ogłoszony przetarg cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców. Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2020 r.

Zadanie ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III” obejmowało będzie budowę nowych obiektów oraz przebudowę, rozbudowę i remont części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Inwestycja poprawi efektywność prowadzonych procesów oczyszczania ścieków, ułatwi eksploatację oraz przyczyni się do poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.

Termin realizacji wyżej wymienionej inwestycji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zdjęcie na Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" z drona 

Osiedle Halinów

06.10.2020 r.

Zakończyły się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Podmiejskiej, Przechodniej i Żwirowej:

Ulica Podmiejska- wybudowano 265,54 mb kanalizacji sanitarnej oraz  283 mb kanalizacji deszczowej;

Ulica Przechodnia- wybudowano 615,58 mb kanalizacji sanitarnej oraz 477,26 mb kanalizacji deszczowej;

Ulica Żwirowa- wybudowano 347,54 mb kanalizacji sanitarnej oraz 328,14 mb kanalizacji deszczowej.

W kolejnych etapach powstaje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pozostałych ulicach na Osiedlu. Obecnie trwają roboty budowlane w ulicach: Napoleońskiej, Na Piaski i Halinów.

Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się przed planowanym terminem, a w nowym roku Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu  Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’, do którego wstępne deklaracje przystąpienia można było składać na przełomie kwietnia i maj 2019 r.

Przypominamy, że inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.

Zdjęcie 1 3 meżczyzm, jeden w koparce kopie rów pod urządzenia rozporowe, drugi mężczyzna w dole montuje urządzenia rozporowe, 3 mężczyzna stoi obok koparki z rura, zdjęcie dwa koparka obok niej idący pracownik WOD-KAN, zdjęcie 3 pusta jezdnia

Pomnik „Przed Bitwą Warszawska Skierniewice 1920-2020"

02.10.2020 r.
 
Trwają prace przy budowie pomnika „Przed Bitwą Warszawską - Skierniewice 1920-2020", który będzie się znajdował na placu dworcowym w Skierniewicach.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. ma swój udział w jednym z etapów powyższego projektu. Spółka otrzymał zlecenie na wykonanie nawierzchni, na której zostanie posadowiony monument.
ZWiK "WOD-KAN" angażuje się w szeroki zakres usług będących także spoza branży wod-kan.
trzech pracowników ZWiK Wod-kan kładą kostkę na placu koło dworca, zdjęcie dwa pomnik jabłuszka, zdjcie trzy koparka na placu dworcowym