Nasze laboratorium stara się być bezbłędne

4.072017Każdego roku bierzemy udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, organizowanych przez Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej. Uczelnia dostarcza nam próbki do analizy. Pracownicy laboratorium ZWiK, nie znając stężeń, mają za zadanie jak najdokładniej oznaczyć wartość przypisaną każdego składnika i… trafiają w punkt.


– To jest dla nas rodzaj klasówki – mówi Katarzyna Pachecka, kierownik Laboratorium. – Sprawdzamy siebie, naszą wiedzę, ale przede wszystkim jakość dokonywanych przez nas analiz.

Czytaj więcej...

Aplikujemy o ponad 22 mln zł

 DSC0742Wniosek ZWiK WOD-KAN o dofinansowanie dla projektu o wartości ponad 34,8 mln zł netto pozytywnie przeszedł ocenę wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Uzyskaliśmy 26 punktów, przekraczając tym samym próg wymaganych 55% punktów możliwych do uzyskania. Teraz czekamy na publikację list rankingowych i …kolejne pozytywne informacje z Warszawy.
Przypomnijmy, że wniosek o pozyskanie dofinansowania z POIiŚ na lata 2014–2020 dla III etapu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice” złożyliśmy 28 lutego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 34 856 473,52 zł netto, w tym dofinansowanie – 22 221 001,86 zł netto.

Czytaj więcej...