Przyłącz się do kanalizacji z dofinansowaniem

Pozyskaj środki na podłączenie do miejskiego systemu kanalizacji z Programem Priorytetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. „Wykonanie Podłączeń Kanalizacyjnych”. Będzie można uzyskać aż 70% dofinansowania.

Urząd Miasta Skierniewice oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. zawiadamiają o możliwości skorzystania z dopłaty na wykonanie podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Aktualnie „WOD-KAN” realizuje dwa projekty pt. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” i ,,Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej  w mieście Skierniewice- etap III”. Projekty dotyczą prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Trakcyjna, Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa, Pomarańczowa, Młynarska, Plantowa, Prosta, Wąska, Równoległa, Irysowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Nowobielańska, Al. Niepodległości, Kopernika, Nasturcjowa, Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Boczna, Żwirowa, Napoleońska, Działkowa, Starbacicha, Sybiraków.

Czytaj więcej...

UWAGA- Dodatkowe utrudnienia w rejonie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja

Od dnia 10 kwietnia rozpoczną się roboty przygotowawcze do wykonania warstw bitumicznych na odcinku budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja.

Sukcesywnie będą zamykane skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ulicami:

- Wojska Polskiego,

- Harcerską,

- Strzelecką.

Wyjątkiem jest skrzyżowanie ulic 1-go Maja z ulicą Czystą, które to będzie zamknięte w ostatniej fazie robót.

Roboty przy rozkładaniu masy asfaltowej przewiduje się zakończyć do dnia 19 kwietnia.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej

Dwa miesiące przed planowanym terminem zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej na osiedlu Zadębie.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku przyjęto ukończoną inwestycję. Zakres prac obejmował budowę 287,27 m kanalizacji sanitarnej oraz 89 m (16 szt.) odejść bocznych do granic nieruchomości.

Czytaj więcej...