Kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków

 30.12.2020 r.

W dniu 30.12.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. podpisał umowę z Wykonawcą na realizacje inwestycji pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej- etap III” z terminem realizacji do 30.12.2022 r.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to: 43 824 184,14 zł brutto, z czego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 30 285 005,30 zł.

Zakres robót w ramach zadania obejmuje budowę nowych obiektów oraz przebudowę, rozbudowę i remont części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.

Planowana inwestycja niesie za sobą wiele korzyści. Wpłynie na poprawę efektywności prowadzonych procesów oczyszczania ścieków, ułatwi eksploatację oraz przyczyni się do poprawy parametrów ścieków oczyszczonych, a to bezpośrednio wpłynie na polepszenie obecnego stanu środowiska naturalnego.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma Instal Kraków S.A.

Jest to największa inwestycja realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na zdjęciu Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Jacek Pełka i Dyrektor Realizacji i Rozwoju Instal Kraków Robert Rychlicki

AKTYWUJ E-BOK

18.12.2020 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy bezpłatną usługę  E-BOK- Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Zalety e-BOKa:

  • szybki, darmowy dostęp przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • bieżący podgląd salda i terminu płatności,
  • oszczędność czasu i wygoda obsługi,
  • możliwość aktywacji usługi e-faktura,
  • wgląd do odczytów wskazań wodomierza,
  • dodawanie zgłoszeń- np. zgłoszenie awarii.

Jak założyć konto w e-BOK?

Infografika z informacją jak aktywować eboka, Krok 1 wejdz na strone www.wodkan-skierniewice.com.pl, krok 2 kliknij przycisk ebok, krok 3 podaj w formularzu swoje dane, numer ostatniej faktury, adres e-mail, krok 4 kliknij w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail, krok 5 zmień wygenerowane w ebok hasło na własne

Kanalizacja sanitarna w ulicy Działkowej

17.12.2020 r.

15 grudnia br. został ogłoszony przetarg na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”.

Szacowana łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wybudowania to około 1,85 km.

Po wyłonieniu wykonawcy, w pierwszej kolejności, będą trwały prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu pozwoleń na budowę, rozpoczną się roboty budowlane.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to druga połowa 2021 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020.

W tle osoba która odpisuje stos dokumentów długopisem