Nowe samochody brygadowe

wodkan skierniewice samochd brygadowyDwa nowe samochody brygadowe do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan, dostarczone do ZWiK we wtorek, 13 grudnia, już można zobaczyć na terenie miasta. 

Auta zostały zakupione w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł.

Czytaj więcej...

Nowy ciągnik dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

Cignik rolniczy wodkan skierniewice 1Wczoraj odebraliśmy nowy ciągnik rolniczy do bieżących prac eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków.
Ciągnik został zakupiony w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł. Na zakup pojazdów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie zostało przyznane w formie umarzalnej pożyczki.

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 www.zainwestujwekologie.pl

1.12.2017 r.

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Drodzy Klienci,
Szanowni odbiorcy skierniewickiej wody
wodkan skierniewice wodomierzPrzypominamy, że właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować znaczne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz powstałych szkód ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy także o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.

30.11.2017 r.

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2015

Mamy przyjemność poinformować naszych Klientów, że 22.11.2017 r. ZWiK „WOD-KAN” otrzymał certyfikat, potwierdzający, że wdrożony i stosowany w Spółce System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie: „Produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz innych odbiorców; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych; odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych; eksploatacja, renowacja, rozwój, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych; badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody”.

Czytaj więcej...