PODZIĘKOWANIA

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Przedsiębiorstwom Wodociągowo- Kanalizacyjnym za identyfikowanie się z nami w tej kryzysowej sytuacji.

 

Polska zmaga się z deficytem wody a zmiany klimatyczne pogłębiają ten problem. Woda staje się dobrem luksusowym. Dostęp do niej nie jest nieograniczony. Skutki suszy odczuwa coraz więcej regionów Polski.

 

Dziękujemy WSZYSTKIM PRZEDSIĘBIORSTWOM WODOCIĄGOWYM, które nawiązały z nami kontakt i zaoferowały wsparcie.

 

Jesteśmy wdzięczni za rozumienie problemu, za okazaną życzliwość i za chęć niesienia pomocy.

 

Państwa postawa jest dowodem solidarności społecznej i świadomości, że podobny problem może pojawić się niebawem w innych rejonach kraju.

KOMUNIKAT- 11.06.2019 aktualizacja

KOMUNIKAT
Stan na dzień 11.06.2019- aktualizacja

- Informujemy, że WOD- KAN przywrócił ciągłość dostaw wody dla Gminy Skierniewice przez całą dobę.

- Ciśnienie wody na terenie miasta i gminy zostanie obniżone w godzinach od 23:00 do 3:30.

- Apelujemy do Mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą pitną. Prosimy o nie używanie wody pobieranej z sieci wodociągowej do podlewania trawy, podlewania ogródków, podlewania upraw rolnych, mycia samochodów, napełniania basenów przydomowych itp.

KOMUNIKAT- 11.06.2019

KOMUNIKAT
Stan na dzień 11.06.2019
Nadal obowiązuje Komunikat wydany w dniu wczorajszym.
Dzisiaj o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie z Władzami Gminy oraz przedstawicielem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto przypominamy, że wszelkie problemy z dostępem do wody oraz zapotrzebowaniem na dowóz wody można zgłaszać pod dodatkowymi liniami telefonicznymi: 
- 725333901
- 725333902
- 994

KOMUNIKAT- 10.06.2019

KOMUNIKAT

Stan na dzień 10.06.2019

Sytuacja nie uległa zmianie. Pobór wody nadal jest niemal dwukrotnie zwiększony. Prowadzimy ciągły monitoring zużycia wody, parametry w sieci wodociągowej dostosowujemy do bieżącej sytuacji, tak aby zapewnić jak największej ilości mieszkańców wodę w kranach. Nasze studnie głębinowe pracują z pełną mocą.

Apelujemy do Mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą pitną. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest wykorzystywanie wody pitnej do celów innych niż socjalno- bytowe. Prosimy o nie używanie wody pobieranej z sieci wodociągowej do podlewania trawy, podlewania ogródków, podlewania upraw rolnych, mycia samochodów, napełniania basenów przydomowych itp.

Na dzień 10.06.2019 r. wszyscy Mieszkańcy Miasta Skierniewice mają dostęp do wody.

W sytuacji gdyby  pojawiły się problemy z dostawą  wody w niektórych częściach miasta oraz na wyższych kondygnacjach budynków, do dyspozycji Mieszkańców są:

- zdroje uliczne (wykaz poniżej),

- pojazd z wodą zdatną do picia, który będzie się pojawiał w kolejnych punktach miasta (szczegółowy wykaz będzie podany w kolejnych komunikatach),

- pracownicy WOD- KAN, którzy, w miarę możliwości, rozwożą wodę do domów i mieszkań.

Informujemy, że wszyscy mieszkańcy, którzy zgłosili zapotrzebowanie na wodę drogą telefoniczną oraz  za pośrednictwem social mediów, otrzymali ją niemal natychmiast z dostawą pod wskazany adres.

W związku z zaistniałą sytuacją, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godzinach 23:00- 4:00.

Ponadto przypominamy, że wszelkie problemy z dostępem do wody oraz zapotrzebowaniem na dowóz wody można zgłaszać  pod dodatkowymi liniami telefonicznymi:

- 725333901

- 725333902

- 994

Prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami korzystającymi z miejskich zasobów do celów przemysłowych, celem ograniczenia zużycia wody z wodociągu a tym samym korzystania z własnych ujęć.

W związku z powyższą sytuacją, Miejska Pływalnia Nawa jest nieczynna do odwołania.

Wykaz miejsc, w których zlokalizowane są zdroje, z których można pobierać wodę:

1) ul. Jagiellońska 15,
2) ul. Batorego 51,
3) Al. Niepodległości (przy sklepie Pod Balkonem),
4) Płyta Rynku,
5) Plac św. Floriana (przy targowisku miejskim),
6) ul. Kościelna 1,
7) ul. Gałeckiego 18,
8) ul. Mickiewicza 5,
9) ul Ogrodowa 16,
10) ul. Rawska 66,
11) ul. Waryńskiego 4,
12) ul. Łódzka/ Wąska,
13) ul. Skłodowskiej/ Bielańska