Umowy na dokumentacje projektowe podpisane

JRP

wodkan skierniewice SUWWczoraj, 20 listopada, podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej”. Wykonawcą jest firma NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z Częstochowy. Czas realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy.
Natomiast w piątek, 17 listopada, zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego wraz z modernizacją ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice”.

Czytaj więcej...

Wykonujemy badania wody

Badania wodyMieszkaniec okolic Skierniewic dostarczył do naszego zakładowego laboratorium próbkę wody z własnej studni do analizy fizyko-chemicznej. Badanie wykazało, że stężenia związków żelaza i manganu przekraczają wartości dopuszczalne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Przypominamy, że mangan w wysokich stężeniach może wykazywać działanie rakotwórcze.

Czy woda z Twojej studni jest zdrowa i bezpieczna?
Jeśli nie masz pewności, zleć wykonanie badań fizyko-chemicznych lub mikrobiologicznych wody laboratorium ZWiK „WOD-KAN”.

Czytaj więcej...

Urodziny ZWiK WOD-KAN

wod kan.urodziny1Blisko 200 osób świętowało 20-lecie naszego przedsiębiorstwa w piątek, 22 września. Przy urodzinowym torcie spotkali się emerytowani i obecni pracownicy spółki, przyjaciele i członkowie rodzin.

wod kan.urodziny.tortByły uśmiechy i łzy wzruszenia. Odebraliśmy moc ciepłych życzeń od władz samorządowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

Dziękujemy, że byliście z nami i jesteście dla nas wsparciem na co dzień.

Audit TÜV SÜD w Spółce

W dniach 27-29 września 2017 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się zewnętrzny audyt odnawiający, weryfikujący zgodność wdrożonego w Spółce systemu zarządzania jakością z zapisami normy ISO 9001:2015.wod kan.quality1
Auditorzy jednostki certyfikującej TÜV SÜD Management Service GmbH potwierdzili, że audyt dostarczył obiektywnych dowodów na zgodność systemu z wymaganiami normy.

Czytaj więcej...