Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

24.11.2020 r.

Drodzy Klienci, odbiorcy wody z miejskich urządzeń wodociągowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

  1. Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników.
  2. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, ppoż. oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Na zdjęciu wodomierz z szalikiem i czapką

Osiedle Halinów- postęp prac

 19.11.2020 r.

Ul. Napoleońska- dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie budowy są odejścia boczne do granic posesji. Jednocześnie trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Ul. Boczna- zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej. Trwa przygotowanie nawierzchni do wysypania tłucznia.

Ul. Na Piaski- zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej.

Ul. Halinów- trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Nie wybudowano jeszcze odejść bocznych do granic posesji. Do wybudowania pozostała sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej.

 

Tak jak wcześniej informowaliśmy, wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się przed planowanym terminem, a w nowym roku Mieszkańcy będą mogli przyłączyć budynki do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu  Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych’’, do którego wstępne deklaracje przystąpienia można było składać na przełomie kwietnia i maj 2019 r.

Przypominamy, że inwestycja „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.

Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

3 zdjęcia, 1 zdjęcie pokazuje urządzenia rozporowe w wykopanym dole obok nich pracownik, drugie zdjęcie pokazuje koparkę zaczynającą pracę, 3 zdjęcie pokazuje koparkę z nabranym piachem z dołu, obok stoi ciężarówka

Komunikat- ul. Trzcińska

07.11.2020
 
W poniedziałek 9.11.2020 r. rozpocznie się układanie pierwszej warstwy nawierzchni asfaltowej na ul. Trzcińskiej na odcinku ul. Cicha- Al. Pieniążka oraz na odcinku od Al. Pieniążka w kierunku granic miasta.
Następnie Wykonawca robót wykona niezbędną regulację zwieńczeń urządzeń wod- kan (skrzynek wodociągowych i włazów). Po regulacji urządzeń wod-kan możliwe będzie wykonanie ostatecznej warstwy nawierzchni asfaltowej ma całym odcinku.
Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i niedogodności powstające podczas realizacji inwestycji.
Na zdjęciu ul. Trzcińska, pracownik jedzie na walcu i ubija podkład pod nawierzchnię asfaltową

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Łap Deszcz” przełożone

13.10.2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Łap Deszcz”, które miało odbyć się 12 października, zostaje przełożone. Nasza decyzja opiera się na poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie członków Komisji Konkursowej, której praca w  tradycyjnej formule i w dotychczasowym terminie, wiąże się obecnie ze zbyt dużym ryzykiem. Jednocześnie wciąż pragniemy uhonorować zwycięzców i wyróżnionych, a także podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy zostali również poinformowani telefonicznie o odwołaniu bieżącego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Będziemy starali się możliwie jak najszybciej zorganizować wybór laureatów konkursu, po uprzedniej analizie sytuacji i zaleceń związanych z pandemią.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zdjęcie beczki z wodą, w tle zielone rośliny i drewniany płot