Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młynarskiej

wodkan skierniewice mynarskaRozpoczęliśmy realizację kanalizacji sanitarnej w ulicy Młynarskiej. Zakres prac obejmuje budowę kanału sanitarnego o łącznej długości ok. 1580 m, w tym 79 szt. odejść do granic nieruchomości o łącznej długości 328 m, wraz z odtworzeniem pasa drogowego. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.
Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 30 listopada br. 
 
Przypominamy, ze zadanie jest realizowane w ramach II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”, na który ZWiK „WOD-KAN” pozyskał ponad 73 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy.
 
3.08.2018 r.
 

Wodociąg w ul. Trakcyjnej

wodkan skierniewice trakcyjna wodocig3Wykonawca zakończył już montaż kanalizacji w ulicy Trakcyjnej na os. Rawka. Aktualnie trwają prace przy budowie sieci wodociągowej. 
 
Przypominamy, że zakres prac obejmuje budowę 317 m kanalizacji sanitarnej i 217 m wodociągu wraz z odtworzeniem pasa drogowego. Zakończenie inwestycji  zostało zaplanowane na 30 września br. 
Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.
1.08.2018
 

To będzie najgłębsze ujęcie wody w Skierniewicach

wodkan skierniewice suw5Nowa studnia przy ul. Waryńskiego będzie najgłębszym ujęciem wody w Skierniewicach. W czwartek, 12 lipca, firma Algeo, prowadząca prace wiertnicze przy studni Nr VI, osiągnęła zaprojektowaną głębokość studni - 615 m. Jednak to nie koniec wiercenia…
 
Przypomnijmy, że prace wiertnicze przy budowie nowej studni dla Skierniewic rozpoczęły się 21 kwietnia i prowadzone były nieprzerwanie 24 h/d.
Czytaj więcej...

Nowa kanalizacja w ul. Plantowej i Pomarańczowej

wodkan skierniewice pomaranczowa1Rozpoczęły się prace przy budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pasa drogowego w ul. Pomarańczowej i ul. Plantowej. Ponad 600 mb nowej sieci powstanie dzięki pozyskanym przez ZWiK „WOD-KAN” funduszom unijnym. 

 
Inwestycję realizuje firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane JARTEX sp. j. A. Stefanowski i J. Stefanowski wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  Zakres zadania obejmuje budowę sieci o długości 209,17 mb rury DN200 PVC-U w ul. Pomarańczowej oraz 400,5 mb rury DN200 PVC-U w ul. Plantowej. 
Czytaj więcej...