Nowy numer alarmowy

kula awariaUruchomiliśmy dodatkowy telefon alarmowy 782 994 994. Pod tym numerem nasz pracownik dyżuruje od poniedziałku do piątku po godz. 15.00, w czwartki po godz. 17.00, a w dni wolne od pracy - przez całą dobę. 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, a w czwartki w godz. 7.00 - 17.00 awarie wod-kan można zgłaszać bezpośrednio w biurze ZWiK. . 

Przypominamy też, że przez całą dobę czynny jest numer pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994.

8.02.2018 r.

Budowa nowego ujęcia wody dla Skierniewic

Wspaniałe zakończenie roku w ZWiK "WOD-KAN". W piątek, 29 grudnia, została zawarta umowa z firmą Algeo sp. z o.o. na budowę nowego ujęcia wody dla miasta Skierniewice za cenę 2.890.500,00 zł brutto.
Dodajmy, że zadanie - ,,Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową" jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowe samochody brygadowe

wodkan skierniewice samochd brygadowyDwa nowe samochody brygadowe do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan, dostarczone do ZWiK we wtorek, 13 grudnia, już można zobaczyć na terenie miasta. 

Auta zostały zakupione w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł.

Czytaj więcej...

Nowy ciągnik dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

Cignik rolniczy wodkan skierniewice 1Wczoraj odebraliśmy nowy ciągnik rolniczy do bieżących prac eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków.
Ciągnik został zakupiony w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł. Na zakup pojazdów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie zostało przyznane w formie umarzalnej pożyczki.

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 www.zainwestujwekologie.pl

1.12.2017 r.