Namaluj WODĘ – konkurs plastyczny

namaluj wod„WODA źródło życia” i „WODA w moim mieście” – to hasła konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz 560-lecia miasta Skierniewice.
Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu; technika prac dowolna; wymagany format: A–4 lub A–3.

Czytaj więcej...

Konkurs na nazwę skierniewickiej „kranówki”

nazwa wodyZ okazji jubileuszu 20-lecia ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz 560-lecia miasta Skierniewice ogłaszamy konkurs na nazwę skierniewickiej wody przeznaczonej do spożycia, produkowanej na Stacji Uzdatniania Wody w Skierniewicach.
Nazwa powinna być maksymalnie dwuczłonowa, nawiązywać do tematu jakości wody, promować picie skierniewickiej „kranówki” i/lub nawiązywać do miasta Skierniewice. Zwycięzca konkursu otrzyma kupon o wartości 100 zł do zrealizowania w sieci sklepów „Empik” oraz nagrodę – niespodziankę.
Czytaj więcej...

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana

poiI1Właśnie podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł netto dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

Pod względem wysokości wnioskowanego dofinansowania Skierniewice z kwotą ponad 73 mln zł znalazły się na 5 miejscu za Katowicami, Jarocinem, Krakowem i Opolem.

Czytaj więcej...

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach

2) Modernizacja automatyki przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i ul. Fabrycznej w Skierniewicach

Wartość ogólna zadania: 423 866 PLN

Wysokość dofinansowania: 398 316 PLN

Środki pochodzą z umorzenia pożyczki na Budowę podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach.

Zakres zadania:

Budowa wodociągu z rur PE o długości 1 km łączącego wodociąg w ul. Sobieskiego z wodociągiem w ul. Unii Europejskiej. Modernizacja automatyki, montaż sondy hydrostatycznej i zaworu płuczącego w przepompowniach ścieków przy ul. Berlinga i ul. Fabrycznej. Umieszczenie zmodernizowanych przepompowni w komputerowym systemie informatycznym SCADA ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o., którego zadaniem jest nadzorowanie przebiegu pracy, zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizacja, sterowanie procesami, alarmowanie o nieprawidłowościach oraz archiwizacja danych. 

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 

www.zainwestujwekologie.pl

 2.03.2017