Umowa o dofinansowanie projektu podpisana

poiI1Właśnie podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł netto dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

Pod względem wysokości wnioskowanego dofinansowania Skierniewice z kwotą ponad 73 mln zł znalazły się na 5 miejscu za Katowicami, Jarocinem, Krakowem i Opolem.

Czytaj więcej...

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Nazwa zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach

2) Modernizacja automatyki przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i ul. Fabrycznej w Skierniewicach

Wartość ogólna zadania: 423 866 PLN

Wysokość dofinansowania: 398 316 PLN

Środki pochodzą z umorzenia pożyczki na Budowę podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach.

Zakres zadania:

Budowa wodociągu z rur PE o długości 1 km łączącego wodociąg w ul. Sobieskiego z wodociągiem w ul. Unii Europejskiej. Modernizacja automatyki, montaż sondy hydrostatycznej i zaworu płuczącego w przepompowniach ścieków przy ul. Berlinga i ul. Fabrycznej. Umieszczenie zmodernizowanych przepompowni w komputerowym systemie informatycznym SCADA ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o., którego zadaniem jest nadzorowanie przebiegu pracy, zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizacja, sterowanie procesami, alarmowanie o nieprawidłowościach oraz archiwizacja danych. 

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 

www.zainwestujwekologie.pl

 2.03.2017

WOD-KAN aplikuje o środki unijne

1.03.2017rWczoraj, 28 lutego, złożyliśmy kolejny wniosek o pozyskanie dofinansowania z POIiŚ na lata 2014–2020 dla III etapu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 36 mln zł netto, w tym dofinansowanie – 23 mln zł.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej – etap IV, zakup technicznego samochodu do inspekcji TV, budowę dwóch nowych ujęć wody oraz wykonanie ok. 14 km inwestycji liniowych.

O tym, czy nasz projekt uzyska dofinansowanie, dowiemy się po rozstrzygnięciu konkursu zaplanowanym na 10 lipca. O szczegółach inwestycji będziemy informować na bieżąco.

1.03.2017 r

WOD-KAN wchodzi na giełdę

sky 1392241 340ZWiK WOD-KAN sp. z o.o. przygotowuje się do wejścia na rynek praw majątkowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. jako producent energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).


WOD-KAN został wpisany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zakład produkuje ok. 200-250 MWh na kwartał. Po uzyskaniu statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia za pośrednictwem domu maklerskiego WOD-KAN będzie mógł sprzedawać prawa majątkowe z tytułu wyprodukowania energii elektrycznej z OZE.

Z ostatniej chwili…
- Wczoraj, tj. 30 stycznia br., otrzymaliśmy informację z Urzędu Regulacji Energetyki o wydaniu dla nas pierwszych świadectw pochodzenia za lipiec 2017 r. – mówi prezes Jacek Pełka.

Czytaj więcej...