Ponad 73 mln zł dotacji dla WOD-KAN

aKONFERENCJAZWiK WOD-KAN otrzymał potwierdzenie dofinansowania projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”. Koszt całkowity projektu wynosi 140 277 476,63 PLN. Aktualnie trwają uzgodnienia warunków umowy przedsiębiorstwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dotacja, którą nam przyznano jest efektem wielomiesięcznej ciężkiej i rzetelnej pracy załogi Spółki WOD-KAN – mówi prezes zarządu Jacek Pełka. – Za wysiłek w przygotowanie kilkudziesięciu teczek dokumentacji dziękuję pracownikom przedsiębiorstwa. Podziękowania chcę złożyć także na ręce Prezydenta Miasta Skierniewice, Krzysztofa Jażdżyka za zaufanie, którym nas obdarzył, wydając zgodę na aplikowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Skierniewice.

Czytaj więcej...

WOD-KAN stawia na jakość

SZJ2017Świadomi, jak ważną rolę odgrywa nasza Spółka w życiu mieszkańców, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji na terenie miasta Skierniewice oraz mając na uwadze obowiązek ciągłego zapewniania wysokiej jakości świadczonych usług, podjęliśmy decyzję o ustanowieniu, udokumentowaniu i wdrożeniu w Spółce WOD-KAN Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN 9001:2015.

Zakres wymagań Systemu Zarzadzania Jakością będzie obejmował następujące obszary działalności Spółki:
• produkcję i dostarczanie wody dla klientów,

Czytaj więcej...

WOD-KAN nominowany do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2017

Nominacja LRR 2017 bZakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN znalazł się w tym roku w gronie nominowanych do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2017. Nominacja uwzględnia działalność Spółki na rzecz rozwoju regionu oraz dbanie o dobro mieszkańców.


Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Czytaj więcej...

Badanie wydajności hydrantów

hydrant 1"WOD-KAN" jest właścicielem sieci wodociągowej, która jednocześnie stanowi sieć przeciwpożarową w mieście. Posiadamy wiedzę w zakresie działania i możliwości sieci w danym miejscu, mamy też możliwość szybkiego zdiagnozowania ewentualnej usterki na terenie badanego obiektu i określenia jej przyczyny.

Dlatego zachęcamy właścicieli hydrantów do skorzystania z naszych usług w zakresie okresowej kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz analiz wewnętrznych sieci przeciwpożarowych. Wykonujemy również badania hydrantów niezbędne przy oddaniu nowopowstałego obiektu do użytku.

Szczegóły