Kanalizacja sanitarna w Al. Niepodległości

16.04.2020 r.
Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości.
Zakres prac obejmował ogółem budowę 554,29 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
Przypominamy, że powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

Komunalne osady ściekowe- komunikat dla rolników

16.04.2020 r.
 
Informujemy, że ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności, realizujemy zgłoszenia zainteresowanych odbiorem osadu jesienią tego roku.
 
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Imińską pod nr telefonu (46) 833 38 08 w. 57 lub 728530513.

Kanalizacja sanitarna na Rawce- aktualizacja

16.04.2020 r.

W ulicach: Kolejowej, Rekreacyjnej i Warszawskiej zostały zakończone prace montażowe. W najbliższych dniach Wykonawca wznowi roboty związane z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w.w ulic. Ponadto trwają prace przy budowie zbiornika przepompowni ścieków oraz komory zasuw wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Warszawskiej.

Przypominamy, że termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na czerwiec 2020 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

Kanalizacja sanitarna w ulicy Nowobielańskiej

15.04.2020 r.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2020r.
Łącznie zaprojektowano 294,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej, w tym:
- kanał główny DN200 L= 228,00mb,
- odejścia do nieruchomości odbiorców DN160 w ilości 11 szt. o łącznej długości L=66,80 mb,
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych- łącznie 8 szt.
Włączenia projektowanej sieci zostaną wykonane do istniejących sieci kanalizacyjnych w ulicy Dobrej i ul. Batalionów Chłopskich.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.