WOD-KAN nominowany do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2017

Nominacja LRR 2017 bZakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN znalazł się w tym roku w gronie nominowanych do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2017. Nominacja uwzględnia działalność Spółki na rzecz rozwoju regionu oraz dbanie o dobro mieszkańców.


Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Czytaj więcej...

Badanie wydajności hydrantów

hydrant 1"WOD-KAN" jest właścicielem sieci wodociągowej, która jednocześnie stanowi sieć przeciwpożarową w mieście. Posiadamy wiedzę w zakresie działania i możliwości sieci w danym miejscu, mamy też możliwość szybkiego zdiagnozowania ewentualnej usterki na terenie badanego obiektu i określenia jej przyczyny.

Dlatego zachęcamy właścicieli hydrantów do skorzystania z naszych usług w zakresie okresowej kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz analiz wewnętrznych sieci przeciwpożarowych. Wykonujemy również badania hydrantów niezbędne przy oddaniu nowopowstałego obiektu do użytku.

Szczegóły

Wodociągi zyskały prawie 400.000,00 zł

5.01.2017W poniedziałek, 2 stycznia, prezes zarządu miejskich wodociągów, Jacek Pełka, otrzymał informację od Andrzeja Czapli – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu części pożyczki. Chodzi o kwotę niespełna 400.000,00 zł.

Zaoszczędzone środki zostaną w całości przeznaczone na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego i Unii Europejskiej w Skierniewicach oraz modernizacja automatyki przepompowni ścieków przy ul. Berlinga i Fabrycznej w Skierniewicach.”

Czytaj więcej...

Nowe rurociągi i sieć kanalizacyjna w 2016 roku

DWK1Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zwiększony zakres remontów i modernizacji infrastruktury. Zmniejszająca się liczba awarii. Dział Sieci miejskich wodociągów podliczył 2016 rok.

„WOD-KAN” dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców Skierniewic i okolic. Roczne zużycie wody wynosi ok 2,5 mln m3. Miasto jest zwodociągowane w ok. 99 proc. Łączna długość sieci wodociągowej i przyłączy na koniec 2015 r. wynosiła 252,6 km i zwiększyła się w 2016 roku o 1400 mb. Nowe odcinki rurociągu zostały wybudowane w ulicach: Unii Europejskiej/Sobieskiego, Armii Krajowej/Skrzypka, Działkowej oraz Alei Niepodległości.

Czytaj więcej...