Zmiana numeru rachunku do wpłat

Szanowni Państwo,

wodkan faktura indywidualny numer Klienta 2wprowadziliśmy indywidualny numer konta bankowego dla każdego Klienta. Nowy numer konta bankowego znajdą Państwo na bieżącej fakturze. W numerze rachunku zawiera się indywidualny numer każdego Klienta.

Jeżeli zrobią Państwo przelew na stary numer konta bankowego, kwota zostanie poprawnie zaksięgowana, ale czas księgowania będzie wydłużony. 

Prosimy o wpłaty na nowy, indywidualny numer konta bankowego lub zmianę numeru konta bankowego przy stałym zleceniu zapłaty. W tytule przelewu należy podawać numer faktury, której dotyczy wpłata. Przypominamy, że od wpłat gotówkowych za wodę i ścieki dokonywanych w kasach oddziałów Banku Spółdzielczego nie są pobierane dodatkowe opłaty. 

Liczymy, że nowe rozwiązanie przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi w naszej firmie. Dziękujemy za dokonywanie wpłat na nowy rachunek bankowy.

20 lutego 2018 r.

 

Nowy numer alarmowy

kula awariaUruchomiliśmy dodatkowy telefon alarmowy 782 994 994. Pod tym numerem nasz pracownik dyżuruje od poniedziałku do piątku po godz. 15.00, w czwartki po godz. 17.00, a w dni wolne od pracy - przez całą dobę. 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, a w czwartki w godz. 7.00 - 17.00 awarie wod-kan można zgłaszać bezpośrednio w biurze ZWiK. . 

Przypominamy też, że przez całą dobę czynny jest numer pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994.

8.02.2018 r.

Budowa nowego ujęcia wody dla Skierniewic

Wspaniałe zakończenie roku w ZWiK "WOD-KAN". W piątek, 29 grudnia, została zawarta umowa z firmą Algeo sp. z o.o. na budowę nowego ujęcia wody dla miasta Skierniewice za cenę 2.890.500,00 zł brutto.
Dodajmy, że zadanie - ,,Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową" jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowe samochody brygadowe

wodkan skierniewice samochd brygadowyDwa nowe samochody brygadowe do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan, dostarczone do ZWiK we wtorek, 13 grudnia, już można zobaczyć na terenie miasta. 

Auta zostały zakupione w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł.

Czytaj więcej...