rury kanalizacyjneW ulicach: Prosta, Wąska, Równoległa, Poziomkowa i Irysowa rusza budowa kanalizacji sanitarnej. We wtorek, 18 grudnia, ZWiK „WOD-KAN" przekazał teren budowy wykonawcy - Przedsiębiorstwu Instalacyjno-Budowlanemu JARTEX sp. j. Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski ze Skierniewic.


Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej szacowanej długości ok. 2300,0 mb. Zaraz po Nowym Roku prace rozpoczną się najpierw w ulicy Prostej i Poziomkowej.

Planowane terminy zakończenia robót budowlanych w poszczególnych ulicach to: ul. Poziomkowa i Irysowa do 13 kwietnia 2019 r. ,ul. Prosta i Równoległa do 13 czerwca 2019 r., ul. Wąska do 13 lipca 2019 r.


Przypomnijmy, że zadanie jest realizowane w ramach II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice", na który ZWiK „WOD-KAN" pozyskał ponad 73 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy.

20 grudnia 2018 r