Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.


Jacek Robert Pełka
Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki


Liliana Majka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Nicia
Członek Rady Nadzorczej
Franciszek Traut
Członek Rady Nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników
100% udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." sp. z o.o. posiada Miasto Skierniewice reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.