1) Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r.

2) Wartość projektu: 42 501 366,63 PLN

3) Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 512 837,92 PLN

4) W zakres projektu wchodzą następujące zadania:

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV

- Budowa ok. 8,64 km kanalizacji sanitarnej tj. osiedle Halinów (ulice: Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Przechodnia, Boczna, Żwirowa, Napoleońska); ul. Starbacicha, ul. Sybiraków, ul. Działkowa, ul. Miła (sięgacz), ul. Czerwona, ul. Kolbego, ul. 26-Dywizji Piechoty.

- Budowa ok. 3,63 km kanalizacji deszczowej osiedle Halinów (ulice: Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Przechodnia, Boczna, Żwirowa, Napoleońska), ul. Starbacicha.

- Budowa/przebudowa ok. 1,47 km  sieci wodociągowej ul. Kolbego, ul. Działkowa, ul. Nasturcjowa, ul. Armii Krajowej/Skrzypka, ul. Podkładowa, ul. Miła (sięgacz).

- Zakup samochodu technicznego  do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej. 

5) Liczba osób, które skorzystają z możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej – 709 Mk. Liczba osób, które skorzystają z możliwości ulepszonego z zaopatrzenia w wodę – 62 Mk.

6) Okres kwalifikowania wydatków: 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2022 r.

Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl