Oszczędzajmy wodę!

wodkan skierniewice suw2Susza daje się we znaki na terenie całego kraju. W Skierniewicach od kilku lat nie było tak dużych rozbiorów wody, jakie odnotowujemy w ostatnich tygodniach. A niemożliwe jest wpuszczenie do rurociągu większej ilości wody, niż znajduje się w studniach. Dlatego ponawiamy apel o ograniczenie podlewania trawników przynajmniej w godzinach: 18.00-22.00 i nienapełnianie w tym czasie basenów wodą z miejskiego rurociągu.
Zwiększony rozbiór wody skutkuje koniecznością obniżenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej, co miało miejsce w miniony czwartek, w godz.: 18.00-19.00 i 21.00-21.20.

Następne lato będzie dla nas wszystkich łatwiejsze. Od 21 kwietnia nieprzerwanie (24 h/d) trwają prace wiertnicze przy nowej studni. Jesteśmy już na 460 metrach głębokości. (Na fot. Kierownik Stacji Uzdatniania Wody w Skierniewicach przy elementach potężnych wierteł wykorzystywanych do budowy).

W ciągu dwóch tygodni powinniśmy dotrzeć do warstwy wodonośnej. Głębokość otworu studziennego dolnokredowego została zaplanowana na poziomie 615 metrów, a zakładana wydajność to 200 metrów sześciennych na godzinę. Przekazanie studni do eksploatacji ma nastąpić do 28 listopada br.


Przypominamy, że naszą misją jest dostarczanie mieszkańcom czystej i bezpiecznej zdrowotnie wody do celów spożywczych i socjalnych(!). Mamy ten przywilej, że wydobywamy wodę wolną od zanieczyszczeń i bakterii ze studni głębinowych. W sytuacji, gdy panuje susza, barbarzyństwem jest wylewanie dobra pozyskiwanego z głębokości ponad 500 metrów na trawę.
Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów i wyraziliśmy zgodę na montaż podliczników, gdzie do metra sześciennego wody nie jest doliczana opłata za ścieki. Jednak nie zwalnia to nikogo z obowiązku racjonalnego i świadomego korzystania z wody.

6.07.2018