Informacja dla mieszkańców Skierniewic

5.01.2017Urząd Miasta Skierniewice oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. zachęcają mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na wykonanie podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 
Aktualnie ZWiK „WOD-KAN” realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”.  Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w ulicach: Trakcyjna, Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa, Pomarańczowa, Młynarska, Plantowa, Prosta, Wąska, Równoległa, Irysowa, Kwiatowa i Zadębie – sięgacz. Mieszkańcy tych ulic mają możliwość uzyskania dotacji na wykonanie podłączenia budynku do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości do 50% kosztów całkowitych budowy przyłącza.
 
Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach: 

piątek, 13 lipca, o godz. 18.00 w salce parafialnej przy Kościele Miłosierdzia Bożego na Zadębiu, ul. św. Faustyny Kowalskiej 1

poniedziałek, 16 lipca, o godz. 17.00 w budynku przy boisku do gry w hokeja na trawie na os. Rawka, ul. Trakcyjna 1.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice (ul.Senatorska 12, tel.46 834-51-86,46 834-51-83) oraz pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o  (Mokra Prawa 30, tel. 46 833 38 08 wew. 50 lub 49).
9.07.2018