Kanalizacja deszczowa w ul. 1. Maja

wodkan skierniewice 1 MajaZaczynamy realizację kanalizacji deszczowej w ulicy 1. Maja. Zakres prac obejmuje budowę 706 mb kanału deszczowego z podczyszczalnią wód deszczowych przy rzece Łupii-Skierniewce. Wykonawca rozpocznie prace we wrześniu. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 25 kwietnia 2019 r. 
 
Mieszkańcy i kierujący powinni być przygotowani na utrudnienia dla ruchu lokalnego w ulicy 1. Maja i ulicach przyległych. O wszelkich utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.
Zadanie jest realizowane w ramach II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”, na który ZWiK „WOD-KAN” pozyskał ponad 73 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy. 
Prace będą prowadzone od mostu przy ul. 1. Maja w kierunku ul. Batorego. Podkreślmy, że mamy do czynienia z budową w obrębie jednej z głównych ulic miasta, gdzie występuje szczególne natężenie ruchu drogowego w dni targowe oraz w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć w znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placówkach edukacyjnych. Natomiast przyległe ulice są zbyt wąskie, by pomogły rozładować tworzące się w ulicy 1 Maja korki. 
Aktualnie trwają uzgodnienia ws. etapowej realizacji przedsięwzięcia, co pomoże zmniejszyć utrudnienia w ruchu lokalnym. Wykonawca został także zobligowany do powiadomienia wszystkich służb o czasowych utrudnieniach w ruchu w rejonie inwestycji. 
 
fot. UM Skierniewice