Zapraszamy na spotkanie w ul. Trakcyjnej na os. Rawka

Prawie miesiąc przed terminem zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Trakcyjnej na os. Rawka. W piątek, 7 września, o godz. 10.00 nastąpi symboliczny odbiór końcowy inwestycji z udziałem Prezydenta Miasta Skierniewice.


Na spotkaniu przy ul. Trakcyjnej (w pobliżu hudrantu przy lesie) obecni będą, m.in. przedstawiciele merytorycznych działów ZWiK „WOD-KAN”, którzy udzielą zainteresowanym informacji na temat realizowanych przez ZWiK zadań w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym, inwestycji oraz podłączeń do sieci wod–kan.

Przypomnijmy, że inwestycja w ul. Trakcyjnej to pierwsze zadanie z branży wod-kan zrealizowane w ramach II etapu Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”, na który pozyskaliśmy rekordowe dofinansowanie unijne – ponad 73 mln zł. Zakres prac obejmował budowę 317 m kanalizacji sanitarnej i 217 m wodociągu wraz z odtworzeniem pasa drogowego. Koszt realizacji inwestycji to 456 660,26 zł brutto. Mieszkańcy ul. Trakcyjnej już mogą podłączyć się do sieci wod-kan.