Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.wodkan-skierniewice.com.pl

 

 W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem stanu epidemicznego Zamawiający informuje , że Wykonawcy będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia ofert poprzez transmisje online , transmisje będą się odbywać pod poniższym linkiem :

https://www.youtube.com/channel/UCPuVfs3VRnFQDPTj_rTAvYg/live

 

 
Data Ogłoszenia Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Podstawa prawna Tryb  Termin składania ofert  Status
18.06.2020r.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - cz.I-II

Usługa Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UE Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

30.06.2020r. godz.12:00

Aktualny
28.05.2020r.

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.

Dostawa Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert 10.06.2020r. godz.12:00

Zakończony
12.05.2020r.

Sukcesywna dostawa polielektrolitu (PE) w postaci emulsji , wspomagającego proces zagęszczania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej

Dostawa Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony

20.05.2020r. godz.11:00

Zakończony
23.04.2020r. Transport i przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) Usługa Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony

05.05.2020r. godz.12:00

Zakończone
16.04.2020r. Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych , nakładek radiowych oraz zaworów zwrotnych Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony

30.04.2020r. godz.12:00

Zakończone
14.04.2020r. Dostawa samochodu specjalnego-pogotowie techniczne/warsztat przeznaczonego do eksploatacji przepompowni ścieków Dostawa Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych przez UE Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Zmiana terminu składania ofert

08.05.2020r.

godz. 13:00

Zakończone
26.03.2020r. Wykonanie obudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla studni głębinowej Robota budowlana Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony

15.04.2020r.  godz. 13:00

Zakończone
26.02.2020r. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Robota budowlana ustawa Pzp Przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert

16.04.2020r.
godz. 13:00

Aktualne
24.02.2020r. Badanie ścieków , wody , osadów ściekowych i odpadów cz.I-IV Usługa Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert

10.03.2020r. godz. 11:00

Zakończone
13.02.2020r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach Robota budowlana ustawa Pzp Przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert na:

07.04.2020r. godz. 13:00

Zakończone
24.01.2020r. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej Usługi Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

04.02.2020r. godz. 12:00

Zakończone
20.12.2019r. Budowa trzech ujęć wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Miasta Skierniewice część I-II Robota budowlana Regulamin udzielania zamówień przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert na:

17.01.2020r.

godz. 13:00

Zakończone
16.12.2019r. Badanie ścieków , wody , wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , osadów ściekowych gleby i odpadów cz. I-IV Usługi Regulamin udzielania zamówień przetarg nieograniczony

02.01.2020r.

godz. 11:00

Zakończone
11.12.2019r. Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych
związanych z modernizacją/
przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach
Robota budowlana ustawa Pzp przetarg nieograniczony

23.01.2020r.
godz. 13:00

Zakończone
27.11.2019r. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Robota budowlana ustawa Pzp przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert na:
21.01.2020r.

godz. 13:00

Zakończone
19.11.2019r. Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych Dostawa Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE Rozeznanie rynku

29.11.2019r. 

godz. 12:00

Zakończone
31.10.2019r. Sukcesywna dostawa polielektrolitu (PE) w postacji emulsji do wspomagania odwadniania osadu przefermentowanego w oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Dostawa Regulamin udzielania zamówień przetarg nieograniczony

12.11.2019r.

godz. 12:00

Zakończone
25.10.2019r. Dostawa samochodu specjalnego - pogotowie techniczne/warsztat przeznaczony do eksploatacji przepompowni ścieków Dostawy Regulamin udzielania zamówień współfnansowanych ze środków UE zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

07.11.2019r. godz. 12:00

Zakończone
17.10.2019r. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Przechodniej, Podmiejskiej, Napoleońskiej, Żwirowej, Na Piaski, Halinów, Bocznej w Skierniewicach realizowanej w ramach zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach Usługa Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

25.10.2019r.

godz. 12:00

Zakończone
25.09.2019 r. Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 05.11.2019 r. godz. 13:00 Zakończone
20.09.2019 r. Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 30.10.2019 r. godz. 13:00 Zakończone
19.09.2019 r. Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją / przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 23.10.2019 r. godz. 13:00 Zakończone
06.09.2019 r. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 10.10.2019 r. godz. 12:00 Zakończone
06.08.2019 r. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 17.09.2019 r. godz.12:00 Zakończone
26.07.2019 r. Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Roboty budowlane ustawa Pzp przetarg nieograniczony

03.09.2019 r.

godz. 12:00

Zakończone
25.06.2019 Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-8 dostawy Regulamin udzielania zamówień przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert na

10.07.2019 

godz.12:00

Zakończone
25.06.2019 Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej dostawy ustawa Pzp przetarg nieograniczony 03.07.2019 godz.12:00 Zakończone
18.06.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych - CZ.I-III usługa Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzilelania zamówień współfinansowanych ze środków UE Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności 28.06.2019 godz.12:00 Zakończone
12.06.2019r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 19.07.2019r. godz. 12:00 Zakończone
10.06.2019r. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert na

31.07.2019r. godz. 12:00

Zakończone
24.05.2019r. Dostawa samochodu specjalistycznego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - ,,Kamerowozu" Dostawy Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony 11.06.2019r. godz. 12:00 Zakończone
22.05.2019r. Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Roboty budowlane ustawa Pzp Przetarg nieograniczony 02.07.2019r. godz. 12:00 Zakończone
21.05.2019r. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o. Dostawy Regulamin udzielania zamówień  Przetarg nieograniczony 29.05.2019r. godz. 12:00 Zakończone
07.05.2019r. Dostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiK Dostawy Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony 14.06.2019r. godz. 12:00 Zakończone
29.04.2019r. Wykonanie ekspertyz budowlanych oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków zlokalizowanych w Skierniewicach cz. I-II: 
Cz. I: Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków ,,Park Miejski I" położonej w Parku Miejskim przy ul. Prymasowskiej dz. nr ew. 41/3 (obr.9) w Skierniewicach.
Cz. II: Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków ,,Zielna" położonej przy zbiegu ul. Zielnej i Armii Krajowej dz. nr ew. 759 (obr.3) w Skierniewicach
Usługi Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Zmiana terminu składania ofert na

20.05.2019r. godz. 12:00

Zakończone
24.04.2019r.

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II:
Cz. I:
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach

Cz. II:
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Nowobielańskiej
w Skierniewicach

Roboty budowlane ustawa Pzp przetarg nieograniczony 04.06.2019r. godz. 12:00 Zakończone
08.04.2019r. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach Roboty budowlane ustawa Pzp przetarg nieograniczony 22.05.2019r. godz. 12:00 Zakończone
02.04.2019r. Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap III" Dostawy Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE Rozeznanie rynku

19.04.2019r.

godz. 11:00

Zakończone
01.04.2019r. Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych oraz nakładek radiowych  Dostawy ustawa Pzp przetarg nieograniczony 09.04.2019r. godz. 12:00 Zakończone
15.03.2019r. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach  Roboty budowlane  ustawa Pzp przetarg nieograniczony  30.04.2019r. godz. 12:00 Zakończone
14.03.2019r.  Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach  Usługi Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE  Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności  26.03.2019r. godz. 12:00  Zakończone
07.03.2019r. Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60 Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej  Roboty budowlane  ustawa Pzp  przetarg nieograniczony 

Zmiana terminu składania ofert na

24.04.2019r. godz. 12:00

Zakończone
04.03.2019r. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o.  Dostawy Regulamin udzielania zamówień przetarg nieograniczony 13.03.2019r. godz. 12:00 Zakończone
25.02.2019r.

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II

Cz.I : Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach

Cz.II : Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach

roboty budowlane ustawa Pzp przetarg nieograniczony 04.04.2019r. godz.12:00 Zakończone
13.02.2019r.  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o. Dostawy Regulamin udzielania zamówień Przetarg nieograniczony 22.02.2019r. godz. 12:00 Zakończone
29.01.2019r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach , część I-III Roboty budowlane ustawa PZP Przetarg nieograniczony Zmiana terminu składanie ofert na  14.03.2019r. godz. 12:00 Zakończone
17.12.2018r. Transport , zbieranie , przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów cześć 1-3 Usługi ustawa PZP Przetarg nieograniczony

11.01.2019r.

godz. 12:00

Zakończone
14.12.2018r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastruktury Usługi Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Zmiana terminu składania ofert na 09.01.2019r.

godz. 12:00

Zakończone
12.12.2018r. 
 
 Usługi Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE  Zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Zmiana terminu składania ofert na 08.01.2019r.

godz. 12:00

Zakończone
08.12.2018r. Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Robota budowlana  PZP Przetarg nieograniczony 

Zmiana terminu składania ofert na 29.01.2019r.

godz. 12:00

Zakończone
             

Postępowania archiwalne :

 

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE