Odczyt w studzienkach

Apelujemy do odbiorców usług o utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach, w których zostały zainstalowane wodomierze i urządzenia pomiarowe. Przypominamy o obowiązku właściwego zabezpieczenia studni wodomierzowych przed napływem wód gruntowych i opadowych.
 
Brak stopni czy też zalana studzienka uniemożliwiają dokonanie odczytu przez naszego pracownika. Ponadto zalana studzienka ogranicza sygnał nadawany przez wodomierz przy zdalnym odczycie radiowym.
W przypadku zalanej studni odbiorca usług jest zobowiązany do wypompowania wody na własny koszt i udostępnienia wodomierza do odczytu. 
 
ZWiK „WOD-KAN” świadczy odpłatnie usługi pompowania wody ze studni wodomierzowych.
29.11.2018