Audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 zakończony wynikiem pozytywnym

wodkan 2

W dniach 21-23 listopada 2018 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością. Auditor jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. dokonał oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz skuteczność jego funkcjonowania.

Ocenie została poddana większość procesów wchodzących w skład Systemu Zarządzania Jakością. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym i auditor zawnioskował o utrzymanie ważności certyfikatu na kolejny rok.