Podsumowanie 2018 roku

 

1234Przedstawiamy krótkie podsumowanie 2018 roku, który dzięki pozyskanym środkom finansowym upłynął pod znakiem inwestycji.

  • Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było pozyskanie przez ZWiK „WOD-KAN” ponad 21,5 mln zł w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. W wyniku inwestycji powstaną kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz sieci wodociągowej. Unijne środki pozwolą również na modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej- etap IV oraz umożliwią zakup samochodu technicznego do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań wchodzących w zakres projektu

  • Sukcesywnie realizowano zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na które ZWiK „WOD-KAN” pozyskał ponad 73 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017r.

- Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Trakcyjnej;

- Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Pomarańczowej, Młynarskiej i Plantowej;

- Przygotowano dokumentację projektową do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej, Wąskiej, Równoległej, Irysowej i Poziomkowej;

-Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczową w ul. 1-go Maja;

- Zakończyły się prace dotyczące odwiertu nowej studni dla Skierniewic, która stanie się najgłębszym ujęciem wody w Skierniewicach;

- Został ogłoszony przetarg na modernizację stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków i SUW.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań wchodzących w zakres projektu

  • Pod koniec roku ZWiK „WOD-KAN” przeszedł pomyślnie audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015.
  • W ramach wymiany wyeksploatowanego taboru, zakupiono nową wywrotkę trójstronną oraz wóz operacyjny Fiat Doblo.
  • „WOD- KAN” uczestniczył we wszystkich imprezach i wydarzeniach w Skierniewicach, na których umożliwiał degustację iSkierki ze stylizowanego saturatora oraz popcornu.

7413   2345