Kanalizacja sanitarna w ulicach Prostej, Poziomkowej, Równoległej, Irysowej i Wąskiej

 

DSCF2464 ul. RównoległaTrwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Skierniewice. Na najbardziej zaawansowanym etapie są prace prowadzone w ulicy Prostej i w ulicy Poziomkowej. Tutaj prace zostały rozpoczęte na początku roku.

W ulicy Prostej zakończono już roboty budowlano- montażowe. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni ulicy. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 13 czerwca br. , jednak wykonawca zadeklarował zakończenie prac przed terminem.

W ulicy Poziomkowej został wybudowany kanał główny. Obecnie trwają prace przy budowie przykanalików sanitarnych. Pozostało do wykonania odtworzenie nawierzchni. Zakończenie inwestycji planowane jest na 13 kwietnia br.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto roboty budowlano- montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Równoległej i w ulicy Irysowej.

W kwietniu planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Powyższe inwestycje są realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

 DSCF2469 ul. Prosta DSCF2473 ul. Irysowa 20190214 095122 ul. Poziomkowa1