Postęp prac przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja

 

53016212 1836678909771220 6002005891790929920 oPrace przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja, które zostały rozpoczęte 17 września ubiegłego roku, zmierzają ku końcowi. Od dnia 7 marca 2019 roku przejezdne będzie skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i 1 Maja. Natomiast do dnia 12 marca 2019 roku planuje się zakończenie robót liniowych, czyli budowy rurociągu o średnicy 1200 mm. Zostały rozpoczęte prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą Harcerską.

Aktualnie wykonywana jest podbudowa betonowa i tłuczniowa oraz wbudowywane są krawężniki drogowe. Równocześnie trwają prace przy budowie nowego wylotu wód opadowych do rzeki.

Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 25 kwietnia 2019 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

53167536 1836679526437825 1720748612436099072 o 53694070 1836679119771199 4179014092519899136 o