UWAGA- Dodatkowe utrudnienia w rejonie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja

Od dnia 10 kwietnia rozpoczną się roboty przygotowawcze do wykonania warstw bitumicznych na odcinku budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja.

Sukcesywnie będą zamykane skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ulicami:

- Wojska Polskiego,

- Harcerską,

- Strzelecką.

Wyjątkiem jest skrzyżowanie ulic 1-go Maja z ulicą Czystą, które to będzie zamknięte w ostatniej fazie robót.

Roboty przy rozkładaniu masy asfaltowej przewiduje się zakończyć do dnia 19 kwietnia.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.