Przyłącz się do kanalizacji z dofinansowaniem

Pozyskaj środki na podłączenie do miejskiego systemu kanalizacji z Programem Priorytetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. „Wykonanie Podłączeń Kanalizacyjnych”. Będzie można uzyskać aż 70% dofinansowania.

Urząd Miasta Skierniewice oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. zawiadamiają o możliwości skorzystania z dopłaty na wykonanie podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Aktualnie „WOD-KAN” realizuje dwa projekty pt. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap II” i ,,Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej  w mieście Skierniewice- etap III”. Projekty dotyczą prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Trakcyjna, Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa, Pomarańczowa, Młynarska, Plantowa, Prosta, Wąska, Równoległa, Irysowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Nowobielańska, Al. Niepodległości, Kopernika, Nasturcjowa, Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Boczna, Żwirowa, Napoleońska, Działkowa, Starbacicha, Sybiraków.

Mieszkańcy mają możliwość uzyskania dotacji na podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną według zasady, iż jednostkowy koszt  kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczamy jako iloraz kosztów kwalifikowanych  i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) nie może przekroczyć 2 500,00 zł. / 1 RLM.

Już teraz zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jednocześnie informujemy, że pracownicy urzędu będą kontaktować się ze wszystkimi osobami, które złożyły już wnioski  w zeszłorocznym naborze, w celu potwierdzenia ich zgody na udział w programie.

Wypełnione prawidłowo dokumenty będzie można składać w Urzędzie Miasta Skierniewice ul. Senatorska  12, pokój 112, w terminie od 29. 04.2019 do 24 .05.2019 roku.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice (ul. Senatorska 12, tel. 46 834-51-86) oraz pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  (Mokra Prawa 30, tel. 46 833 38 08 wew. 50).

Pobierz deklarację wstępną