Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja

W dniu 25 kwietnia 2019 roku zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja. Z dniem 26 kwietnia ulica 1-go Maja została oddana do ruchu. Drogę otworzył Pan Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk wraz z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. oraz Wykonawcą inwestycji.W ramach inwestycji wybudowano 706 mb kanału deszczowego o średnicy 1200 mm, zamontowano separator substancji ropopochodnych oraz wybudowano nowy wylot wód opadowych do rzeki. Separator jest kluczowym urządzeniem dla realizowanego systemu odprowadzania wód opadowych z ulic: 1- go Maja, Batorego, Rawskiej, Trzcińskiej, Kopernika, Granicznej, Cichej oraz Alei Pieniążka i Alei Niepodległości. W ramach zadania, czyli na odcinku od mostu do skrzyżowania z ulicą Batorego, została wykonana nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane JARTEX A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. j. wyłonione w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który pozyskano rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 73 mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 140 277 471,63 zł brutto.

  • Przypominamy, że od początku realizacji Projektu do dnia dzisiejszego wykonano 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,33 km sieci wodociągowej.
  • Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji wodociągowej w ulicy Trakcyjnej.
  • Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pomarańczowej, Młynarskiej, Plantowej i Prostej. W chwili obecnej trwają odbiory sieci kanalizacji sanitarnej
    w ulicach Poziomkowej i Irysowej. W ulicy Równoległej został zakończone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej- do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej.
  • Trwają prace przy odwiercie nowej studni dla Skierniewic, która stanie się najgłębszym ujęciem wody w Skierniewicach. Studnia, której głębokość wynosi 645 m jest zlokalizowana na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego. Zakładana wydajność to 200 m3 wody na godzinę. Wykonawca inwestycji oraz ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. dokładają starań aby włączyć studnię do eksploatacji przed szczytem zapotrzebowania miasta na wodę, przypadającym na miesiące letnie 2019 roku.
  • Trwają prace projektowe modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.
  • Został zakupiony samochód ciężarowy do wywozu osadów komunalnych do rolniczego wykorzystania.
  • W dniu dzisiejszym, tj. 26.04. zostanie podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Alei Niepodległości i w ulicy Kopernika.
  • Kolejny raz został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kwiatowej i Nowobielańskiej.

GALERIA ZDJĘĆ