KOMUNIKAT- 11.06.2019

KOMUNIKAT
Stan na dzień 11.06.2019
Nadal obowiązuje Komunikat wydany w dniu wczorajszym.
Dzisiaj o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie z Władzami Gminy oraz przedstawicielem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto przypominamy, że wszelkie problemy z dostępem do wody oraz zapotrzebowaniem na dowóz wody można zgłaszać pod dodatkowymi liniami telefonicznymi: 
- 725333901
- 725333902
- 994