PODZIĘKOWANIA

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Przedsiębiorstwom Wodociągowo- Kanalizacyjnym za identyfikowanie się z nami w tej kryzysowej sytuacji.

 

Polska zmaga się z deficytem wody a zmiany klimatyczne pogłębiają ten problem. Woda staje się dobrem luksusowym. Dostęp do niej nie jest nieograniczony. Skutki suszy odczuwa coraz więcej regionów Polski.

 

Dziękujemy WSZYSTKIM PRZEDSIĘBIORSTWOM WODOCIĄGOWYM, które nawiązały z nami kontakt i zaoferowały wsparcie.

 

Jesteśmy wdzięczni za rozumienie problemu, za okazaną życzliwość i za chęć niesienia pomocy.

 

Państwa postawa jest dowodem solidarności społecznej i świadomości, że podobny problem może pojawić się niebawem w innych rejonach kraju.