Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Halinów

W dniu 10.07.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” z terminem realizacji do 10 maja 2021 r. oraz wartością przedmiotu  umowy: 7 223 034,78 zł brutto, 5 872 386,00 zł netto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3,25 km oraz budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2,79 km. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Konsorcjum firm: Lider – Instalatorstwo sanitarne i CO Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik.

Jest to największa inwestycja związana z budową kanalizacji realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. Wartość projektu: 42 501 366,63 PLN. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 512 837,92 PLN.

Inwestycja zostanie zrealizowana w sposób kompleksowy w koordynacji z Urzędem Miasta Skierniewice oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Równolegle z budową kanalizacji będą prowadzone prace przy budowie sieci gazowej na osiedlu Halinów. Po zakończeniu robót sanitarnych w poszczególnych ulicach, Wykonawca drogowy, wyłoniony przez Urząd Miasta, wykona nowe nawierzchnie ulic. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana m.in. ścieżka pieszo- rowerowa oraz  nowe oświetlenie i pas zieleni.