Kanalizacja sanitarna w ulicach Warszawskiej, Kolejowej i Rekreacyjnej w Skierniewicach

 

Dnia 30.10.2019 r. rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej i Kolejowej w Skierniewicach.

Zakres prac obejmuje:

- budowę około 671,52 m kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ulicy Warszawskiej,

- budowę około 136,59 m kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej,

- budowę około 158,69 m kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej.

Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na czerwiec 2020 roku.

Wykonawca prowadzi obecnie roboty budowlane na ul. Kolejowej.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót. 

Inwestycja jest zrealizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

 

 

13.11.2019 r.