projekt uporzotkowanie gospodarki

 

1) Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Skierniewice”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2) Wartość projektu: 7 156 493,95 PLN

3) Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 428 103,06 PLN

4) W projekcie wybudowano: 3,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, a liczba użytkowników, która skorzystała z możliwości podłączenia się do kanalizacji wyniosła 708.

5) W zakresie projektu wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach:

- Łódzka (odcinek od ul. Feliksów do granic miasta),

- Piekarska,

- Podkładowa,

- Ustronna,

- Zaułek,

- Rawska,

- oraz przebudowano przepompownię ścieków surowych na terenie oczyszczalni w Mokrej   Prawej.

6) Termin zakończenia rzeczowego projektu: 31 grudnia 2015 r.

7) Spółka ZWiK "WOD-KAN" w 2015 r. uruchomiła preferencyjny program przyłączania posesji do kanalizacji sanitarnej wybudowanej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w wyniku którego uzyskała wymaganą ilość nowo przyłączonych osób i do 30 czerwca 2016 r.  rozliczyła osiągnięty efekt ekologiczny projektu.