Komunalny osad ściekowy- DARMOWY NAWÓZ

W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, zapraszamy rolników, chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól do podjęcia współpracy.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do zgłaszania się do siedziby naszej Spółki w Mokrej Prawej 30 w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku z aktualnym wypisem z rejestru gruntów i ew. z umową dzierżawy.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. (46) 833 38 08 wew. 57.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego jako środka nawozowego: https://tiny.pl/tsh4d