Modernizacja Stacji Trafo Oczyszczalni Ścieków

Dnia 2 stycznia 2020 r. została podpisana umowa na modernizację stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej.

Zakres prac do wykonania w ramach inwestycji obejmuje przebudowę stacji transformatorowej, budowę agregatu prądotwórczego oraz zagospodarowanie terenu wokół w/w obiektów.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności w dostawach energii elektrycznej dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 28 stycznia 2020 r. Zgodnie z umową prace zakończą się w listopadzie br.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.