Kanalizacja sanitarna w ulicy Kwiatowej

Trwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Skierniewice.

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej  w ulicy Kwiatowej są na etapie robót budowlanych. Pozostały do wykonania przykanaliki sanitarne oraz odtworzenie nawierzchni.  

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lutego 2020 r.

Łączna szacowana długość sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej to 350 mb.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.