USŁUGI DODATKOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. oferuje:
➡️ Laboratoryjne badanie wody i ścieków,
➡️ Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
➡️ Kompleksowe wykonanie przyłączy wod- kan,
➡️ Inspekcję telewizyjną kanałów ściekowych,
➡️ Usługi projektowania i kosztorysowania,
➡️ Bezpłatne zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody,

UWAGA oferujemy również:
➡️ NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO JAKO ŚRODKA NAWOZOWEGO.