Światowy Dzień Wody 22 marca 2020 r.

Tegoroczny Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem #Zmiana Klimatu. Długotrwałe susze, obfite opady, powodzie oraz ekstremalne temperatury występują coraz częściej, a intensywność tych zjawisk wzrasta.  Warto sobie uzmysłowić, że kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego.

Ważne jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.