Kanalizacja sanitarna w Al. Niepodległości

16.04.2020 r.
Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości.
Zakres prac obejmował ogółem budowę 554,29 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
Przypominamy, że powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.